Quản trị rủi ro

KHÓA HỌC 'QUẢN LÝ RỦI RO'

Quản trị rủi ro

KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ RỦI RO

Quản trị rủi ro bao gồm xác định, đánh giá vá quản lý các loại rủi ro khác nhau có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chiến lược của doanh nghiệp. Nhà quản lý các cấp cần hiểu rõ và có khả năng dự báo các loại hình rủi ro mà bộ phận và doanh nghiệp mình đối mặt để từ đó có cách quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Mục tiêu của khóa học “Quản trị rủi ro”: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu những khái niệm căn bản về rủi ro và quản trị rủi ro
 • Biết các xác định rủi ro và quản lý rủi ro thông dụng trong hoạt động kinh doanh
 • Nắm được quy trình quản lý rủi ro
 • Xây dựng được hệ thống báo cáo rủi ro và tư vấn các biện pháp quản trị rủi ro cho doanh nghiệp của mình
 • Cải thiện sự phối hợp giữa các phòng ban trong việc quản lý rủi ro
 • Nắm được thực tế hoạt động quản trị rủi ro ở các doanh nghiệp Việt Nam và trên thế giới

Nội dung khóa học “Quản trị rủi ro”:

Phần I: Quản trị rủi ro – Những khái niệm cơ bản

 • Rủi ro là gì
 • Tại sao rủi ro lại phát sinh
 • Tầm quan trọng của quản lý rủi ro
 • Phân loại rủi ro và nguồn tạo rủi ro
 • Khẩu vị rủi ro, chủ sở hữu rủi ro
 • Nhận diện các rủi ro mà doanh nghiệp thường gặp
 • Những phương pháp phản ứng thích hợp khi có rủi ro
 • Trách nhiệm và sự hợp tác liên bộ phận trong quản lý rủi ro

Phần II: Mô hình/Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro

 • ERM là gì
 • Sự khác nhau giữa quản trị rủi ro truyền thống và hiện đại
 • Mô hình quản trị rủi ro theo thông lệ tiên tiến
 • Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro
 • Quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và tuân thủ
 • Thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

Phần III: Quy trình Quản lý rủi ro

 • Quy trình quản lý rủi ro: Nhận diện, phân tích, xử lý, giám sát
 • Bài tập thực hành cho từng kỹ thuật nhận diện rủi ro: Phân tích BCTC, phỏng vấn, phân tích quy trình, SWOT
 • Hệ thống báo cáo rủi ro
 • Bài tập thực hành cho toàn bộ quy trình quản lý rủi ro

Đối tượng tham gia khóa học “Quản lý rủi ro”:

 • Lãnh đạo doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Trợ lý CEO…
 • Nhà quản lý đang giữ trọng trách đứng đầu các bộ phận của doanh nghiệp: giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng,….
 • Nhà quản lý của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn: giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng….
 • Nhân viên/cán bộ quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ trong tất cả các doanh nghiệp ở mọi ngành nghề
 • Những người quan tâm đến quản trị rủi ro của doanh nghiệp
 • Những người có hoài bão và khát vọng trở thành giám đốc doanh nghiệp trong tương lai.

Phương pháp giảng dạy khóa học “Quản lý rủi ro”: Khóa học được giảng dạy qua các case study thực tế ở Việt nam và nước ngoài xuyên suốt cả khóa học. Lý thuyết lồng ghép thực hành, hoạt động nhóm & tạo điều kiện kết nối thực tế doanh nghiệp vào nội dung của khóa học

Thời lượng khóa học “Quản lý rủi ro”: 16 giờ

Địa điểm: Hà nội

Lịch học: Xem tại Lịch học

Giảng viên: Xem thông tin chi tiết tại Thông tin giảng viên

Học phí & ưu đãi: Xem thông tin tại Học phí & ưu đãi

********

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321