Quản trị rủi ro

KHÓA HỌC 'QUẢN LÝ RỦI RO'

Quản trị rủi ro

KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ RỦI RO

Quản trị rủi ro bao gồm xác định, đánh giá vá quản lý các loại rủi ro khác nhau có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chiến lược của doanh nghiệp. Nhà quản lý các cấp cần hiểu rõ và có khả năng dự báo các loại hình rủi ro mà bộ phận và doanh nghiệp mình đối mặt để từ đó có cách quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Mục tiêu của khóa học “Quản trị rủi ro”: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu những khái niệm căn bản về rủi ro và quản trị rủi ro
 • Biết các xác định rủi ro và quản lý rủi ro thông dụng trong hoạt động kinh doanh
 • Thay đổi tư duy về rủi ro và quản lý rủi ro
 • Cải thiện sự phối hợp giữa các phòng ban trong việc quản lý rủi ro

Nội dung khóa học “Quản trị rủi ro”:

Phần I: Quản trị rủi ro – Những khái niệm cơ bản

 • Rủi ro là gì
 • Tại sao rủi ro lại phát sinh
 • Lợi ích của việc chấp nhận rủi ro
 • Phân loại rủi ro và nguồn tạo rủi ro
 • Nhận diện các rủi ro mà doanh nghiệp thường gặp
 • Những phương pháp phản ứng thích hợp khi có rủi ro
 • Trách nhiệm và sự hợp tác liên bộ phận trong quản lý rủi ro

Phần II: Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận

 • Gian lận và phân biệt gian lận với lỗi
 • Điều kiện dẫn đến gian lận
 •  Những dấu hiện gian lận tồn tại
 • Những gian lận thường gặp
 • Quản lý rủi ro gian lận
 • Những phương pháp phản ứng thích hợp đối với gian lận

Phần III: Kiểm soát những rủi ro thông dụng trong hoạt động kinh doanh

 • Kiểm soát rủi ro: chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền
 • Kiểm soát rủi ro: chu trình bán hàng – thu tiền
 • Kiểm soát rủi ro: kiểm soát chu trình tiền lương
 • Kiểm soát rủi ro: kiểm soát tiền
 • Kiểm soát rủi ro: tài sản cố định hữu hình

Phần IV: Quản lý mâu thuẫn & xung đột trong Quản trị rủi ro

 • Nguyên nhân của mâu thuẫn & xung đột
 • Kiểm soát và xử lý mâu thuẫn trong Quản trị rủi ro

Đối tượng tham gia khóa học “Quản lý rủi ro”:

 • Lãnh đạo doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Trợ lý CEO…
 • Nhà quản lý đang giữ trọng trách đứng đầu các bộ phận của doanh nghiệp: giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng,….
 • Nhà quản lý của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn: giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng….
 • Những người quan tâm đến quản trị rủi ro của doanh nghiệp
 • Những người có hoài bão và khát vọng trở thành giám đốc doanh nghiệp trong tương lai.

Phương pháp giảng dạy khóa học “Quản lý rủi ro”: Lý thuyết lồng ghép thực hành, hoạt động nhóm & tạo điều kiện kết nối thực tế doanh nghiệp vào nội dung của khóa học

Thời lượng khóa học “Quản lý rủi ro”: 16 giờ

Địa điểm: TP.HCM

Lịch học: Xem tại Lịch học

Giảng viên: Xem thông tin chi tiết tại Thông tin giảng viên

Học phí & ưu đãi: Xem thông tin tại Học phí & ưu đãi

********

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh            0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877