Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các công việc được thực tập

Tiếp xúc, bán sản phẩm và chăm sóc khách hàng (tỉ trọng 50% trên tổng quỹ thời gian);

  • Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng mới;
  • Quản lý, chăm sóc, xử lý phản ánh và giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng.

Đề xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ

  • Phân tích đánh giá năng lực khách hàng (đi thực tế, kiểm chứng thông tin);
  • Đề xuất cấp sản phẩm dịch vụ và bảo vệ đề xuất với cấp phê duyệt;

Quản lý Danh mục khách hàng được giao phụ trách

  • Theo dõi hoạt động kinh doanh;
  • Nhận biết rủi ro;
  • Giám sát thực thi các cam kết của khách hàng;
  • Các biện pháp, công việc khác để tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và doanh thu hoạt động (“TOI”) từ nhóm khách hàng được giao.

Yêu cầu của vị trí

Kiến thức chuyên môn

  • Trình độ đại học chuyên ngành (tài chính ngân hàng, ngoại thương, quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan).
  • Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ ngân hàng SME và có kiến thức pháp luật.

Kỹ năng:kỹ năng giao tiếp, phân tích, soạn thảo, đàm phán, kỹ năng bán và khả năng làm việc theo  nhóm.

Yêu cầu khác: Sức khỏe, ngoại hình, tính tuân thủ, năng động và chuyên nghiệp.

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 Vũ Thu Uyên  0946 927 559

 

FTMS TP.HCM

Hotline TP.HCM   0908 407 760