Lịch thi CBE

Chương trình ACCA:

  • ACCA LW/F4 (VietNam version) – (Session CBE): Kể từ kỳ thi 12/2019, môn này bắt buộc thi trên máy tính theo kỳ thi vào 6, 12 tại các trung tâm thi Pearson Vue do ACCA UK lựa chọn.
  • ACCA TX/F6 (VietNam version) – (Session CBE): Kể từ kỳ thi 12/2019, môn này bắt buộc thi trên máy tính theo kỳ thi vào 6, 12 tại các trung tâm thi Pearson Vue do ACCA UK lựa chọn.
  • ACCA (PM/F5, FR/F7, AA/F8, FM/F9) (Session CBE): kể từ kỳ thi 6/2018, các môn này bắt buộc thi trên máy tính theo kỳ thi vào 3, 6, 9, 12 tại các trung tâm thi Pearson Vue do ACCA UK lựa chọn.

Xem chi tiết lịch đăng ký thi & hướng dẫn thi CBE cho các môn từ LW/F4 đến FM/F9

          Mock exam/Demo giao diện thi các môn LW/F4, PM/F5, TX/F6, FR/F7, AA/F8, FM/F9

[1]: Click vào https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources.html

[2]: Click chọn ACCA qualification

[3]: Chọn môn bạn muốn xem thi thử/xem demo giao diện thi

[4]: Trong mục learning & revision, chọn CBE specimen

[5]: Chọn full specimen exam và tham gia thi thử/xem demo về giao diện thi

  • FIA/CAT: FA1, MA1, FA2, MA2, FAB, FMA và FFA
  • ACCA (AB/F1, MA/F2, FA/F3 và LW/F4 (Global))

–> Các môn này sẽ thi trên máy tính trực tiếp tại FTMS Hà Nội & TP.HCM (CBE on demand)

Demo thi CBE (ACCA & FIA)

Lịch thi tại FTMS được cập nhật bên dưới:

Tại FTMS Hà Nội

Ngày thi Hạn chót đóng phí thi Ca Thi
17 và 18/03/2022 10/03/2021 9h30-11h30; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
11 và 12/11/2021 06/11/2021 9h30-11h30; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
16 và 17/12/2021 10/12/2021 9h30-11h30; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45

 

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA 

Tại FTMS TP.HCM:

Ngày thi Ca thi
01/11/2021 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
15/11/2021 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA 

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA

.

Chương trình CIMA:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

.

Chương trình CPA Úc:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

Liên hệ tư vấn viên

Hà Nội:

TP.HCM:

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 

 

FTMS TP.HCM