Lịch thi CBE

Chương trình ACCA:

  • ACCA LW/F4 (VietNam version) – (Session CBE): Kể từ kỳ thi 12/2019, môn này bắt buộc thi trên máy tính theo kỳ thi vào 6, 12 tại các trung tâm thi Pearson Vue do ACCA UK lựa chọn.

Tham khảo: Mock exams/Demo Session CBE LW/F4  (lưu ý: phần “Resource” chọn version Vietnam (VNM))

  • ACCA TX/F6 (VietNam version) – (Session CBE): Kể từ kỳ thi 12/2019, môn này bắt buộc thi trên máy tính theo kỳ thi vào 6, 12 tại các trung tâm thi Pearson Vue do ACCA UK lựa chọn.

Tham khảo: Mock exams/Demo Session CBE TX/F6  (lưu ý: phần “Resource” chọn version Vietnam (VNM))

  • ACCA (PM/F5, FR/F7, AA/F8, FM/F9) (Session CBE): kể từ kỳ thi 6/2018, các môn này bắt buộc thi trên máy tính theo kỳ thi vào 3, 6, 9, 12 tại các trung tâm thi Pearson Vue do ACCA UK lựa chọn.

Xem chi tiết lịch đăng ký thi & hướng dẫn thi CBE cho các môn từ PM/F5 đến FM/F9

          Mock exam/Demo Session CBE PM/F5, FR/F7, AA/F8, FM/F9 

[1]: Click vào https://learningmedia.bpp.com/catalog?pagename=ACCA_CBE_Mocks

[2]: Click vào môn bạn muốn thi thử  và ấn nút BUY NOW

[3]: Nhập mã khuyến mại BPPCBEMOCKS100 và ấn CHECK OUT

[4]: Ở màn hình mới hiện ra, bạn LOG IN nếu đã có tài khoản hoặc tạo tài khoản mới

[5]: Đọc kỹ các hướng dẫn và làm các bài thi thử

  • FIA/CAT: FA1, MA1, FA2, MA2, FAB, FMA và FFA
  • ACCA (AB/F1, MA/F2, FA/F3 và LW/F4 (Global))

–> Các môn này sẽ thi trên máy tính trực tiếp tại FTMS Hà Nội & TP.HCM (CBE on demand)

Demo thi CBE (ACCA & FIA)

Lịch thi tại FTMS được cập nhật bên dưới:

Tại FTMS Hà Nội

Ngày thi Hạn chót đóng phí thi Ca Thi
16 và 17/04/2020 10/04/2020 9h30-11h30; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
14 và 15/05/2020 08/05/2020 9h30-11h30; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
11 và 12/06/2020 06/06/2020 9h30-11h30; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
16 và 17/07/2020 10/07/2020 9h30-11h30; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA 

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA 

Tại FTMS TP.HCM:

Ngày thi Ca thi
11/05/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
25/05/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
08/06/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
22/06/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
06/07/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
20/07/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA

.

Chương trình CIMA:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

.

Chương trình CPA Úc:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

Liên hệ tư vấn viên

Hà Nội:

TP.HCM:

Call Now Button

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

 Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Nguyễn Thị Ngọc Thảo  0987 290 321