Lịch thi CBE

Chương trình ACCA:

  • ACCA (PM/F5, FR/F7, AA/F8, FM/F9) (Session CBE): kể từ kỳ thi 6/2018, các môn này bắt buộc thi trên máy tính theo kỳ thi vào 3, 6, 9, 12 tại các trung tâm thi Pearson Vue do ACCA UK lựa chọn.

Xem chi tiết lịch đăng ký thi

          Mock exam/Demo Session CBE PM/F5, FR/F7, AA/F8, FM/F9

[1]: Click vào https://learningmedia.bpp.com/catalog?pagename=ACCA_CBE_Mocks

[2]: Click vào môn bạn muốn thi thử  và ấn nút BUY NOW

[3]: Nhập mã khuyến mại BPPCBEMOCKS100 và ấn CHECK OUT

[4]: Ở màn hình mới hiện ra, bạn LOG IN nếu đã có tài khoản hoặc tạo tài khoản mới

[5]: Đọc kỹ các hướng dẫn và làm các bài thi thử

  • FIA/CAT: FA1, MA1, FA2, MA2, FAB, FMA và FFA
  • ACCA (AB/F1, MA/F2, FA/F3 và LW/F4 (Global))

–> Các môn này sẽ thi trên máy tính trực tiếp tại FTMS Hà Nội & TP.HCM (CBE on demand)

Demo thi CBE (ACCA & FIA)

Lịch thi tại FTMS được cập nhật bên dưới:

Tại FTMS Hà Nội

Ngày thi Hạn chót đóng phí thi Ca Thi
18 và 19/10/2018 12/10/2018 9h00-11h00; 13h00-15h30; 15h45 – 17h45
15 và 16/11/2018 09/11/2018 9h00-11h00; 13h00-15h30; 15h45 – 17h45
13 và 14/12/2018 07/12/2018 9h00-11h00; 13h00-15h30; 15h45 – 17h45

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA 

Tại FTMS TP.HCM:

Ngày thi Ca thi
10/12/2018 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
24/12/2018 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
07/01/2019 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
21/01/2019 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
18/02/2019 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
04/03/2019 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
18/03/2019 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
08/04/2019 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
22/04/2019 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
06/05/2019 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
20/05/2019 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
03/06/2019 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
17/06/2018 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA

.

Chương trình CIMA:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

.

Chương trình CPA Úc:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

Liên hệ tư vấn viên

Hà Nội:

Liên hệ:

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321