Lịch thi CBE

Chương trình ACCA:

  • ACCA LW/F4 (VietNam version) – (Session CBE): Kể từ kỳ thi 12/2019, môn này bắt buộc thi trên máy tính theo kỳ thi vào 6, 12 tại các trung tâm thi Pearson Vue do ACCA UK lựa chọn.
  • ACCA TX/F6 (VietNam version) – (Session CBE): Kể từ kỳ thi 12/2019, môn này bắt buộc thi trên máy tính theo kỳ thi vào 6, 12 tại các trung tâm thi Pearson Vue do ACCA UK lựa chọn.
  • ACCA (PM/F5, FR/F7, AA/F8, FM/F9) (Session CBE): kể từ kỳ thi 6/2018, các môn này bắt buộc thi trên máy tính theo kỳ thi vào 3, 6, 9, 12 tại các trung tâm thi Pearson Vue do ACCA UK lựa chọn.

Xem chi tiết lịch đăng ký thi & hướng dẫn thi CBE cho các môn từ LW/F4 đến FM/F9

          Mock exam/Demo giao diện thi các môn LW/F4, PM/F5, TX/F6, FR/F7, AA/F8, FM/F9

[1]: Click vào https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources.html

[2]: Click chọn ACCA qualification

[3]: Chọn môn bạn muốn xem thi thử/xem demo giao diện thi

[4]: Trong mục learning & revision, chọn CBE specimen

[5]: Chọn full specimen exam và tham gia thi thử/xem demo về giao diện thi

  • FIA/CAT: FA1, MA1, FA2, MA2, FAB, FMA và FFA
  • ACCA (AB/F1, MA/F2, FA/F3 và LW/F4 (Global))

–> Các môn này sẽ thi trên máy tính trực tiếp tại FTMS Hà Nội & TP.HCM (CBE on demand)

Demo thi CBE (ACCA & FIA)

Lịch thi tại FTMS được cập nhật bên dưới:

Tại FTMS Hà Nội

Ngày thi Hạn chót đóng phí thi Ca Thi
15 và 16/10/2020 06/10/2020 9h30-11h30; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
12 và 13/11/2020 03/11/2020 9h30-11h30; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
17 và 18/12/2020 08/12/2020 9h30-11h30; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
14 và 15/01/2021 06/01/2021 9h30-11h30; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA 

Tại FTMS TP.HCM:

Ngày thi Ca thi
24/08/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
07/09/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
28/09/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
12/10/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
09/11/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
23/11/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
07/12/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
21/12/2020 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA

.

Chương trình CIMA:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

.

Chương trình CPA Úc:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

Liên hệ tư vấn viên

Hà Nội:

TP.HCM:

Ms. Lan

Tư vấn trực tuyến


[vc_row][vc_column][vc_column_text]

FTMS Hà Nội

 Nguyễn Phương Thảo    0986 202 226

 

FTMS TP.HCM

Nguyễn Thị Thanh Lan        0933 099 877

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]