Lịch thi CBE

FTMS thường xuyên tổ chức thi trên máy tính hàng tháng cho:

Chương trình FIA/CAT và ACCA:

  • FIA/CAT: FA1, MA1, FA2, MA2, FAB, FMA và FFA
  • ACCA: F1, F2, F3 và F4 (Global)

Demo thi CBE (ACCA & FIA)

Tại FTMS Hà Nội

Ngày thi Hạn chót đóng phí thi Ca Thi
14 và 15/12/2017 07/12/2017 9h00-11h00; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
11 và 12/01/2018 04/01/2018 9h00-11h00; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
15 và 16/03/2018 08/03/2018 9h00-11h00; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA 

Tại FTMS TP.HCM:

Ngày thi Ca thi
11/12/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
25/12/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
08/01/2018 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
22/01/2018 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
05/02/2018 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
26/02/2018 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
12/03/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
26/03/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA

.

Chương trình CIMA:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

.

Chương trình CPA Úc:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

Liên hệ tư vấn viên

Hà Nội:

TP.HCM:

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh            0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877