Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công cuộc thi A.I.S 2020. Vui lòng click vào “Tham gia Vòng 1 Ngay” để làm bài quick test gồm 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh trong vòng 15 phút. Chúc bạn hoàn thành bài test thật tốt!

 

THAM GIA VÒNG 1 NGAY