Lịch học

Lịch học

  • Các lớp học Kỹ năng mềm tổ chức vào cuối tuần
  • Doanh nghiệp có nhu cầu về chương trình Kỹ năng mềm cho riêng doanh nghiệp có thể yêu cầu lịch học riêng phù hợp với lịch làm việc của nhân viên
  • Vui lòng liên lạc với văn phòng FTMS Hà nội theo số (04) 222 11 800 hoặc TP.HCM theo số (08) 3827 5088 để biết thông tin về lịch học các khóa sắp tới.

Ưu đãi

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 

 

FTMS TP.HCM