Học phí & ưu đãi Kỹ năng mềm

Học phí & ưu đãi Kỹ năng mềm

Doanh nghiệp có nhu cầu về chương trình Kỹ năng mềm cho riêng doanh nghiệp vui lòng liên lạc với văn phòng FTMS Hà nội theo số (04) 222 11 800 hoặc TP.HCM theo số (08) 3827 5088 để biết thông tin về học phí.

Học phí – Chương Trình Kỹ năng mềm

  • Học phí của chương trình Kỹ năng mềm bao gồm tài liệu do giảng viên biên soạn.
  • Học phí có thể đóng cho cho nhiều chuyên đề một lần; hoặc
  • Học phí có thể đóng cho từng chuyên đề

Chính sách ưu đãi – Chương trình Kỹ năng mềm

  • 50% dành cho học viên là sinh viên các trường ĐH và cao đẳng
  • 5% dành cho học viên đăng ký cả 4 kỹ năng
  • 10% (cho mỗi học viên) đối với nhóm 3  học viên

Sĩ số tối đa: 30 học viên/lớp

Ưu đãi

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 

 

FTMS TP.HCM