Giải thưởng

Giải thưởng

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. GIẢI NHẤT

 • Số lượng: 1
 • Giá trị :
  •  VND30.000.000 học phí khóa FIA tại FTMS (Áp dụng ngay khi đăng ký 7 môn FIA)
  • Trải nghiệm office tour tại EY Việt Nam
  • Giải thưởng tiền mặt trị giá 1.500.000vnd
  • 1 chuyên đề Kỹ năng mềm tại FTMS Hà Nội

2. GIẢI NHÌ

 • Số lượng: 2
 • Giá trị :
  • VND20.000.000 triệu (Áp dụng ngay khi đăng ký 7 môn FIA)
  • Trải nghiệm office tour tại EY Việt Nam
  • Giải thưởng tiền mặt trị giá 1.000.000vnd
  • 1 chuyên đề Kỹ năng mềm tại FTMS Hà Nội.

3. GIẢI BA

 • Số lượng: 10
 • Giá trị :
  •  VND15.000.000 triệu (Áp dụng ngay khi đăng ký 7 môn FIA)
  • Trải nghiệm office tour tại EY Việt Nam
  • 1 chuyên đề Kỹ năng mềm tại FTMS Hà Nội.
  • 1 balo FTMS

4. GIẢI KHUYẾN KHÍCH

 • Số lượng: 10
 • Giá trị:
  •  VND5.000.000 triệu (Áp dụng khi đăng ký 4 môn FIA bất kỳ)
  • Trải nghiệm office tour tại EY Việt Nam
  • 1 chuyên đề Kỹ năng mềm tại FTMS Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC FIA (7 môn)

 • Cấp độ Chứng chỉ Sơ cấp
 • Cấp độ Chứng chỉ Trung cấp
 • Cấp độ Chứng chỉ Kế toán & Kinh doanh
Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 

 

FTMS TP.HCM