Lịch học

Lịch học

  • Khoá đào tạo được tổ chức vào cuối tuần và buổi tối
  • Khoá đào tạo khai giảng thường xuyên: 1-2 tháng / lần.

FTMS Hà Nội:

Khoá học khai giảng tháng 11/2018 

       Lịch học dự kiến – Khoá Đọc, hiểu, phân tích Báo cáo Tài chính (cập nhật 20/10/2018) NEW 

FTMS TP.HCM

Lịch học khóa “Đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính”:

Ngày Thời gian học Thời lượng
Thứ Bảy 15/7/2017 8h30 – 17h30 8 giờ
Thứ Bảy 22/7/2017 8h30 – 17h30 8 giờ

Lịch học khóa “Quản trị rủi ro”:

Ngày Thời gian học Thời lượng
Thứ Bảy 5/8/2017 8h30 – 17h30 8 giờ
Thứ Bảy 12/8/2017 8h30 – 17h30 8 giờ

******

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321