Học phí & ưu đãi

Học phí & ưu đãi

FTMS Hà Nội

Thông tin về học phí và các ưu đãi được thể hiện trong Phiếu đăng ký học cho từng tháng.

Khoá học khai giảng tháng 03/2018

Phiếu đăng ký khóa học ngắn hạn (Đọc, hiểu & phân tích báo cáo tài chính) – Khai Giảng tháng 03/2018 (Cập nhật 16/01/2017) NEW

 • Chỉ 3.500.000 VND để trở thành chuyên gia phân tích báo cáo tài chính
 • Tặng ngay 5% học phí cho học viên mới khi đăng ký các khóa học ACCA, FIA … tại FTMS.

Phiếu đăng ký khóa học ngắn hạn (Quản trị rủi ro – Risk Management) – Khai giảng tháng 3/2018 (Cập nhật 2/1/2018) NEW

 • Chỉ 3.290.000VND cho khóa học ngắn hạn Quản trị rủi ro cho mọi đăng ký trước 15/3/2018
 • Tặng ngay 5% học phí cho học viên mới khi đăng ký các khóa học ACCA, FIA, CFA… bất kỳ tiếp theo tại FTMS.

FTMS TP.HCM

Thông tin về học phí và các ưu đãi được thể hiện trong Phiếu đăng ký học cho từng tháng.

Khóa học khai giảng tháng 7 & 8/2017

Phiếu đăng ký khoá học ngắn hạn (Đọc, hiểu & phân tích báo cáo tài chính và Quản trị rủi ro) – Học phí & ưu đãi đến 30/06/2017 (Cập nhật 06/06/2017) NEW

 • Học phí gốc: 3.500.000VND / học viên / khóa
 • Ưu đãi (các ưu đãi có thể cộng dồn):
  • Đóng trước 30/6/2017: 2.999.000VND / học viên / khóa
  • Đóng học phí theo nhóm 3 người: giảm thêm 200.000 VND / học viên / khóa
  • Đóng học phí theo nhóm 5 người: giảm thêm 300.000 VND / học viên / khóa
  • Đóng gói COMBO 2 khóa trước 30/6/2017: 4.950.000VND / học viên

********

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh            0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877