Học phí & ưu đãi

Học phí & ưu đãi

FTMS Hà Nội

Thông tin về học phí và các ưu đãi được thể hiện trong Phiếu đăng ký học cho từng tháng.

Khoá học khai giảng tháng 3/2019

Phiếu đăng ký khóa học ngắn hạn (Đọc, hiểu & phân tích báo cáo tài chính) – Khai Giảng tháng 3/2018 (Cập nhật 15/3/2019) NEW
Đăng ký học sớm trước 28/02, để hưởng mức ưu đãi học phí lớn nhất chỉ 2.990.000vnd cho cả khóa học 

 • Tặng ngay 5% học phí cho học viên mới khi đăng ký các khóa học ACCA, FIA … tại FTMS.

Khoá học khai giảng tháng 04/2018

Phiếu đăng ký khóa học ngắn hạn (Quản trị rủi ro – Risk Management) – Khai giảng tháng 4/2018 (Cập nhật 16/3/2018) NEW

 • Chỉ 3.290.000VND cho khóa học ngắn hạn Quản trị rủi ro cho mọi đăng ký trước 30/3/2018
 • Tặng ngay 5% học phí cho học viên mới khi đăng ký các khóa học ACCA, FIA, CFA… bất kỳ tiếp theo tại FTMS.
 • COMBO chỉ với 5.500.000 VND cho cả 2 khóa học QUẢN TRỊ RỦI RO & ĐỌC, HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

FTMS TP.HCM

Thông tin về học phí và các ưu đãi được thể hiện trong Phiếu đăng ký học cho từng tháng.

Khóa học khai giảng tháng 7 & 8/2017

Phiếu đăng ký khoá học ngắn hạn (Đọc, hiểu & phân tích báo cáo tài chính và Quản trị rủi ro) – Học phí & ưu đãi đến 30/06/2017 (Cập nhật 06/06/2017) NEW

 • Học phí gốc: 3.500.000VND / học viên / khóa
 • Ưu đãi (các ưu đãi có thể cộng dồn):
  • Đóng trước 30/6/2017: 2.999.000VND / học viên / khóa
  • Đóng học phí theo nhóm 3 người: giảm thêm 200.000 VND / học viên / khóa
  • Đóng học phí theo nhóm 5 người: giảm thêm 300.000 VND / học viên / khóa
  • Đóng gói COMBO 2 khóa trước 30/6/2017: 4.950.000VND / học viên

********

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321