Lịch học

Khóa học Dự bị CFA được thực hiện ngay trước khi diễn ra khóa học CFA cấp độ 1 chính thức.

  • Để chuẩn bị cho kỳ thi tháng 06/2018, khóa Dự bị CFA sẽ khai giảng vào tháng 8/2017 và kết thúc vào cuối tháng 10/2017.
  • Khóa CFA cấp độ 1 tiếp theo đó sẽ khai giảng vào tháng 11/2017 và kết thúc vào tháng 5-6/2018

Khóa học Dự bị CFA học chủ yếu vào các buổi tối trong tuần và một số buổi cuối tuần..

FTMS Hà Nội khai giảng CFA Foundation (Dự bị CFA) vào tháng 08/2017 – chuẩn bị cho kỳ thi CFA Level 1 tháng 06/2018.

Lịch học CFA Foundation – Khai giảng tháng 8/2017  (cập nhập 26/05/2017)

Liên hệ tư vấn viên

Hà Nội:

Ưu đãi

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321