Giảng viên chương trình Dự bị CFA

Chương trình Dự bị CFA được giảng dạy bởi các Hội viên Viện CFA Institute Hoa Kỳ, hội viên ACCA hoặc thí sinh CFA đã vượt qua 2 – 3 cấp độ CFA với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và phân tích tài chính giúp học viên có được sự chuẩn bị tốt và những trải nghiệm thực tiễn trước khi tham gia chương trình CFA.

Thông tin giảng viên – FTMS Hà Nội- Khai giảng tháng 8/2017 (cập nhật 26/05/2017)

Liên hệ tư vấn viên

Hà Nội:

Ưu đãi

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321