Cơ cấu học bổng

Cơ cấu học bổng

Chương trình học bổng bao gồm:

 • Các gói học bổng giá trị tương đương 100%, 60% và 40% học phí các môn cấp độ Chứng chỉ, Tác Nghiệp và Quản lý dưới đây

Cấp độ chứng chỉ

 • C01 : Kiến thức cơ bản về kế toán quản trị
 • C02 : Kiến thức cơ bản về kế toán tài chính
 • C05: Kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp & đạo đức nghề nghiệp

Cấp độ tác nghiệp

 • E1 : quản trị tổ chức
 • P1 : Kế toán quản trị
 • F1 : Lập báo cáo tài chính và thuế
 • Bài thi tình huống cấp độ tác nghiệp

Cấp độ quản lý

 • E2 : Quản trị dự án và mối quan hệ
 • P2 : Kế toán quản trị nâng cao
 • F2 : Lập báo cáo tài chính nâng cao
 • Bài thi tình huống cấp độ quản lý

Học bổng được cấp thông qua Cuộc thi Học bổng CIMA – FTMS dành cho Quản trị Tài chính

Học viên được cấp học bổng sẽ bắt đầu học CIMA từ tháng 9/2015 tại FTMS Hà nội

Vui lòng xem thông tin về chương trình học CIMA tại https://www.ftmsglobal.edu.vn/cima

Đăng ký

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 

 

FTMS TP.HCM