Thể lệ cuộc thi học bổng

Thể lệ cuộc thi học bổng

Học bổng CIMA – FTMS dành cho Quản trị Tài chính dành cho thí sinh:

  • Sinh viên đại học (không phân biệt chuyên ngành) hoặc tốt nghiệp đại học
  • Người đã đi làm chuyên ngành về tài chính doanh nghiệp, kế toán, quản trị kinh doanh
  • Có khả năng học bằng tiếng Anh

Thí sinh sẽ tham gia Cuộc thi Học bổng CIMA – FTMS dành cho Quản trị Tài chính để được cấp học bổng. Cuộc thi Học bổng CIMA – FTMS dành cho Quản trị Tài chính bao gồm 2 vòng như sau:

Vòng 1 – Online test

Thí sinh đáp ứng được yêu cầu về đối tượng học bổng đăng ký tham gia Cuộc thi Học bổng CIMA – FTMS dành cho Quản trị Tài chính. Khi đăng ký, thí sinh được yêu cầu:

  • Cung cấp thông tin cá nhân
  • Thực hiện bài Online test bao gồm: IQ, English, financial knowledge

Thời gian nhận đăng ký:

  • Hà nội: Từ nay đến 31/08/2015

Thời gian Ban tổ chức công bố danh sách thí sinh được chọn vào vòng 2:

  • Hà nội: 07/09/2015

Vòng 2 – Phỏng vấn cá nhân: Các thí sinh được chọn vào vòng 2 sẽ tham gia vòng phỏng vấn cá  nhân với các hội viên CIMA và ban Tổ chức cuộc thi.

Thời gian dự kiến:

  • Hà nội: Dự kiến 07/09/2015 – 11/09/2015 

(Thí sinh sẽ được BTC thông báo lịch phỏng vấn cụ thể bằng email)

Thời gian Ban tổ chức công bố danh sách thí sinh được trao học bổng :

  • Hà nội: 12/09/2015

THAM GIA NGAY Vòng 1 – Test Online Tại Đây

Đăng Kí nhận thông tin học bổng CIMA

 

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 

 

FTMS TP.HCM