Quy định của học bổng

Quy định của học bổng

Giá trị học bổng một thí sinh gồm 3 gói tương đương 100%, 60%, 40% học phí học CIMA và phí đăng ký CIMA cho lần đầu tiên tại FTMS TP.HCM hoặc Hà nội cho 11 môn CIMA. Thí sinh được cấp học bổng theo học kỳ với điều kiện để được học bổng  học kỳ tiếp theo, thí sinh phải thi đỗ các môn đã học ở học kỳ trước. Tiến độ học tập của từng học viên sẽ được FTMS tư vấn cụ thể.

Ngoài ra, các thí sinh cần tuân thủ các điều kiện khác của học bổng như sau:

  • Thí sinh nhận học bổng được yêu cầu học 2 môn C1 & C2 để có kiến thức nền tảng cho các môn học sau. Nếu thí sinh được miễn 2 môn này, thí sinh sẽ học C1 & C2 và tham gia kỳ thi C1 & C2 do FTMS tổ chức. Nếu thí sinh được miễn 2 môn này và đã học các chương trình professional khác tương ứng với 2 môn này thì thí sinh sẽ không phải học C1 & C2 mà chỉ cần tham gia kỳ thi C1 & C2 do FTMS tổ chức.
  • Học bổng không thể chuyển đổi thành tiền mặt
  • Học bổng không thể chuyển nhượng
  • Thí sinh được trao học bổng cần tuân theo kế hoạch học tập FTMS TP.HCM hoặc Hà nội đề ra
  • Thí sinh được trao học bổng sẽ bắt đầu học chương trình CIMA từ tháng 9/2015 tại Hà nội hoặc tháng 5/2015 tại TP.HCM
  • Thí sinh được trao học bổng sẽ đăng ký thi CIMA vào kỳ thi gần nhất và không được quyền hoãn thi sang kỳ tiếp theo

Trong trường hợp thí sinh không tuân thủ điều kiện của học bổng hoặc không đạt đủ điều kiện nhận các phần học bổng tiếp theo, các phần học bổng này sẽ được cung cấp cho các thí sinh khác của đợt thi học bổng tiếp theo sau đó.

Đăng ký

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 

 

FTMS TP.HCM