Lịch học

Khóa Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Tài chính (EAF) được FTMS Hà Nội & TP.HCM tổ chức vào buổi tối và/hoặc cuối tuần với thời gian hợp lý.

 

Lịch học EAF – Khai giảng tháng 12/2018 – FTMS Hà Nội (cập nhật 29/10/2018)
Lịch học khóa mới sẽ cập nhật sau

Khóa Kỹ năng viết Tiếng Anh thương mại chuyên nghiệp (PWE) được FTMS TP.HCM tổ chức vào buổi tối và/hoặc cuối tuần với thời gian hợp lý.

FTMS TP.HCM

Lịch học khóa mới sẽ cập nhật sau

Liên hệ tư vấn viên

FTMS Hà nội 

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321