Học phí & ưu đãi TACN

Thông tin về học phí và các ưu đãi của khóa học Tiếng Anh chuyên ngành được thể hiện trong Phiếu đăng ký học. Học viên vui lòng điền vào Phiếu đăng ký học gửi đến FTMS bằng email hoặc các hình thức khác (vui lòng liên hệ tư vấn viên)

FTMS Hà nội

FTMS Hà nội khai giảng khoá học Tiếng Anh chuyên ngành kế toán Tài chính do Hội viên ACCA, Cô Nguyễn Thanh Vân, EY giảng dạy từ tháng 8/2018.

Xem chi tiết ưu đãi tại Phiếu đăng ký học. 

Phiếu đăng ký học  TACN khai giảng tháng 12/2018  – Học phí & ưu đãi – FTMS Hà Nội (Cập nhật 10/11/2018) NEW 

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

1. Ưu đãi quyền mua môn học ACCA F2/FMA, hoặc F3/FFA với phí ưu đãi 4.000.000vnd/môn

2. Tặng voucher 500.000vnd để đăng ký khóa học tiếp theo (CAT, ACCA, CFA…)
(Ưu đãi 1&2 không được cộng dồn)

Liên hệ tư vấn viên

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321