Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia!

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công cuộc thi “HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH CMA“. Vui lòng click vào
“Làm Bài Test Ngay” để làm bài thi trực tuyến 45 phút (bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức chuyên ngành, bài viết online về giới thiệu bản thân và định hướng nghề nghiệp)

Lưu ý: Thí sinh hoàn tất bài test trước sẽ được ưu tiên phỏng vấn trước. Số lượng học bổng có hạn

LÀM BÀI TEST NGAY