Lịch Học CMA

Lịch Học CMA

  • Các lớp học CFA tổ chức vào cuối tuần và buổi tối.
  • Các ngày trong các tháng 1, 2, 5, 6, 9 và 10 (phải đăng ký trước ngày 15 của tháng 2, 6 và 10)

Khóa Khai Giảng Tháng 07/2020 

  FTMS Hà Nội

Lịch học dự kiến CMA – Khai giảng tháng 7/2020 (cập nhật ngày 20/05/2020) NEW 

 FTMS TP.HCM

Lịch học Phần 1 dự kiến –  Khai giảng tháng 07/2020 (cập nhật ngày 12/05/2020) NEW

 

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

 

Call Now Button

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

 Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Nguyễn Thị Ngọc Thảo  0987 290 321