Lịch học

  • Các lớp học CIMA tổ chức vào cuối tuần và buổi tối ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
  • Các lớp CIMA khai giảng thường xuyên: 3 tháng / lần.
  • Thời lượng của các môn học phù hợp với yêu cầu của chương trình CIMA

FTMS Hà Nội 

Lịch học CIMA Bridging  2017 – F3, P3 & E3 – tháng 8/2017 đến tháng 6/2018 (cập nhật 12/2/2018) NEW

Lịch học CGMA CPP (Strategic Level) – F3/P3/E3 Review & SCS – tháng 5/2018 đến tháng 8/2018 (cập nhật 18/12/2017) NEW

FTMS TP.HCM

Lịch học CIMA – E1 – tháng 12/2017 đến tháng 2/2018 (cập nhật 26/1/2018) NEW

Lịch học CIMA – F1 & F3 – tháng 3/2018 đến tháng 5/2018 (cập nhật 26/1/2018) NEW

Lịch học CGMA CPP (Strategic Level) – F3/P3/E3 Review & SCS – tháng 5/2018 đến tháng 8/2018 (cập nhật 18/12/2017) NEW

Liên hệ tư vấn viên

Hà Nội:

TP.HCM:

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh            0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877