Lịch học CIMA

Lịch học CIMA

  • Các lớp học CIMA tổ chức vào cuối tuần và buổi tối ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
  • Các lớp CIMA khai giảng thường xuyên: 3 tháng / lần.
  • Thời lượng của các môn học phù hợp với yêu cầu của chương trình CIMA

FTMS Hà Nội 

Lịch học CIMA Bridging  2017 – F3, P3 & E3 – tháng 8/2017 đến tháng 6/2018 (cập nhật 19/4/2018)

FTMS TP.HCM

        Lịch học CIMA – F1, Báo cáo tài chính và thuế tháng 12/2018 đến tháng 2/2019 (cập nhật 5/10/2018) NEW

Lịch học CIMA – E1, OCS & MCS – tháng 9/2018 đến tháng 11/2018 (cập nhật 21/7/2018) NEW

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội : 

TP.HCM:

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321