Lịch học CIMA

Lịch học CIMA

  • Các lớp học CIMA tổ chức vào cuối tuần và buổi tối ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
  • Các lớp CIMA khai giảng thường xuyên: 3 tháng / lần.
  • Thời lượng của các môn học phù hợp với yêu cầu của chương trình CIMA

FTMS Hà Nội 

Lịch học CIMA MCS and SCS tháng 6/2019 – 11/2019 ( cập nhật 11/7/2019) NEW 

 FTMS TP.HCM

        Lịch học CIMA F1 – tháng 12/2019 đến tháng 2/2020 (cập nhật 25/10/2019) NEW

Lịch học CIMA P1 – tháng 3/2020 đến tháng 5/2020 (cập nhật 16/12/2019) NEW

 

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội : 

TP.HCM:

Ưu đãi

Call Now Button

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

 Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Nguyễn Thị Ngọc Thảo  0987 290 321