Lịch học CIMA

Lịch học CIMA

  • Các lớp học CIMA tổ chức vào cuối tuần và buổi tối ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
  • Các lớp CIMA khai giảng thường xuyên: 3 tháng / lần.
  • Thời lượng của các môn học phù hợp với yêu cầu của chương trình CIMA

FTMS Hà Nội 

Lịch học CIMA Bridging  2017 – F3, P3 & E3 – tháng 8/2017 đến tháng 6/2018 (cập nhật 19/4/2018)

FTMS TP.HCM

Lịch học CGMA CPP (Strategic Level) – F3/P3/E3 Review & SCS – tháng 5/2018 đến tháng 8/2018 (cập nhật 17/4/2018)

Lịch học CIMA – P1 – tháng 6/2018 đến tháng 8/2018 (cập nhật 17/4/2018)

Lịch học CIMA – E1, OCS & MCS – tháng 9/2018 đến tháng 11/2018 (cập nhật 21/7/2018) NEW

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Vũ Thùy Linh       0902303769

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877