Lệ phí, học phí & ưu đãi CIMA

Thông tin về lịch thi CIMA

 • Các môn thi cấp độ chứng chỉ và các môn thi objective (BA1, BA2, BA3, BA4, E1, P1, F1; E2, P2, F2; E3, P3, F3): thi trên máy tính với thời gian linh hoạt.
 • Các môn thi tình huống được tổ chức trên máy tính và tháng 2, 5, 8 & 11 hàng năm theo lịch sau:
  • Môn thi tình huống cấp độ thừa hành: thi vào tuần thứ 2 trong tháng (từ thứ Ba đến thứ Bảy)
  • Môn thi tình huống cấp độ quản lý: thi vào tuần thứ 3 trong tháng (từ thứ Ba đến thứ Bảy)
  • Môn thi tình huống cấp độ chiến lược: thi vào tuần thứ 4 trong tháng (từ thứ Ba đến thứ Bảy)
 • Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo dưới đây:

Học phí học luyện thi CIMA

FTMS cung cấp khóa luyện thi CIMA nhằm giúp học viên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước các kỳ thi. Thông tin về học phí và các ưu đãi được thể hiện trong Phiếu đăng ký học cho từng kỳ thi.

Chính sách ưu đãi – Chương trình CIMA

 • Giảm giá dành cho học viên đóng tiền sớm
 • Giảm giá dành cho học viên đóng theo package
 • Giảm giá dành cho học viên hiện tại
 • Giảm giá dành cho học viên đăng ký theo nhóm
 • Giảm giá dành cho học viên học lại
 • Giảm giá dành cho học viên đăng ký và đóng học phí cho toàn bộ chương trình

(vui lòng xem chi tiết về chính sách ưu đãi theo từng kỳ trong nội dung bên dưới)

Lệ phí đóng cho Hiệp hội CIMA khi là học viên CIMA

(Tất cả lệ phí đóng cho Hiệp hội CIMA sau đây đã được quy đổi từ lệ phí gốc bằng GBP sang VND theo tỷ giá tạm tính VND32.000/GBP & tỷ giá thực tế thay đổi theo ngày. Vui lòng liên lạc với FTMS để kiểm tra thông tin tỷ giá tại thời điểm thanh toán):

Học viên CIMA có thể dùng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế để đóng lệ phí cho Hiệp hội CIMA Anh Quốc online. Học viên cũng có thể đóng lệ phí bằng hối phiếu. Vui lòng nhấn vào đây để thực hiện việc thanh toán lệ phí. Lệ phí có thể thay đổi hàng năm.

Lệ phí chương trình CIMA năm 2020 như sau:

Lệ phí thường niên

Học viên hiện tại VND 3.840.000
Học viên đã hoàn tất chương trình CIMA VND 8.640.000
Học viên mới Miễn phí cho năm đầu tiên

Lệ phí đăng ký

Đăng ký ban đầu VND 2.464.000
Đăng ký lại (trong trường hợp tài khoản bị khóa) VND 2.464.000
Đăng ký – management accountants’ gateway (không bao gồm phí xét duyệt) VND 2.464.000
Đăng ký – CIMA professional gateway assessment

 1. Phí đăng ký ban đầu
 2. Phí thường niên năm đầu
 3. Phí miễn môn (11 môn)
 4. Phí thi môn MCS
VND 13.600.000

 

Đăng ký – CIMA Master’s gateway package

 1. Phí đăng ký ban đầu
 2. Phí thường niên năm đầu
 3. Phí miễn môn (11 môn)
 4. Phí thi môn MCS
 5. CIMAstudy.com online cho E2, P2, F2 và MCS.
VND 23.200.000

 

Đăng ký – CIMA Master’s gateway assessment

 1. Phí đăng ký ban đầu
 2. Phí thường niên năm đầu
 3. Phí miễn môn (11 môn)
 4. Phí thi môn MCS
VND 13.600.000

 

Đăng ký – VACPA-CIMA Executive Strategic

 1. Phí đăng ký ban đầu
 2. Phí thường niên năm đầu
 3. Phí miễn môn (12 môn)
VND 13.600.000

 

Đăng ký – chương trình CGMA CPP (Strategic)

 1. Phí đăng ký ban đầu
 2. Phí thường niên năm đầu tiên
 3. Phí miễn môn (15 môn)
 4. Phí thi bài thi tình huống SCS
 5. Phí nộp đơn trở thành hội viên CIMA
 

VND 70.400.000

(áp dụng từ 1/3/2018)

Đăng ký – chương trình C-SEP (CGMA Senior Executive Programme)

 1. Phí đăng ký ban đầu
 2. Phí thường niên năm đầu tiên
 3. Phí miễn môn (14 môn)
 4. Phí thi bài thi tình huống MCS và SCS
 VND 48.000.000

Lệ phí thi/miễn thi (áp dụng từ ngày 01/08/2019)

Môn Lệ phí miễn thi Lệ phí thi
Cấp độ kiến thức (BA1, BA2, BA3, BA4)  0 VND VND 2.720.000/môn
Cấp độ thừa hành – môn thi objective (E1, P1, F1) 0 VND VND 3.200.000/môn
Cấp độ thừa hành – môn thi tình huống (OCS) 0 VND VND 5.600.000
Cấp độ quản lý – môn thi objective (E2, P2, F2) 0 VND VND 3.680.000/môn
Cấp độ quản lý – môn thi tình huống (MCS) 0 VND VND 5.760.000
Cấp độ chiến lược – môn thi objective (E3, P3, F3) 0 VND VND 5.280.000/môn
Cấp độ chiến lược – môn thi tình huống (SCS) VND 8.160.000

Lệ phí đăng ký ban đầu

GBP60

Lệ phí thường niên

GBP90

Lệ phí đăng ký lại

GBP60

Lệ phí miễn giảm / lệ phí thi

 • Chứng chỉ kế toán trong kinh doanh

GBP44/môn

 • Cấp độ hoạt động và quản lý

GBP69/môn

 • Cấp độ chiến lược

GBP74/môn

T4

GBP95

Lệ phí thi (do đăng ký trễ)

GBP187

Lệ phí thi (do đăng ký quá trễ)

GBP376

Lệ phí do thay đổi môn hoặc trung tâm thi

GBP30

Lệ phí do thay đổi môn hoắc trung tâm thi (do thay đổi quá trễ)

Các lệ phí khác vui lòng tham khảo tại đây.

Lệ phí CIMA có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, vui lòng truy cập đường link dưới đây để xem thêm thông tin về

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

 • Nguyễn Phương Thảo : MB: 0986202226 (imess, zalo, viber, whatsapp…). Skype: Kate.nguyen2611. Email: thaonguyen@ftmsglobal.edu.vn; FB: Thao Nguyen

TP.HCM:

Đăng ký học / nhận tư vấn

Ưu đãi

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 

 

FTMS TP.HCM