Lịch học CFA

  • Các lớp học CFA tổ chức vào cuối tuần và buổi tối.
  • Các lớp CFA luyện thi Cấp độ 1 khai giảng thường xuyên: 6 tháng / lần.
    • Cho kỳ thi tháng 6: lớp học khai giảng vào tháng 12 của năm trước.
    • Cho kỳ thi tháng 12: lớp học khai giảng vào tháng 5 hoặc tháng 6 cùng năm.

Các lớp CFA luyện thi Cấp độ 2 và 3 khai giảng 1 năm / lần vào tháng 11 hoặc 12 hàng năm

 

Khóa Khai Giảng Tháng 12/2019 (kỳ thi tháng 06/2020)

Cấp độ I

FTMS Hà Nội

Lịch học dự kiến CFA LEVEL I – Kỳ thi tháng 06/2020 – Khai giảng tháng 12/2019 (cập nhật ngày 25/10/2019) NEW
Lịch học dự kiến CFA LEVEL II – Kỳ thi tháng 06/2020 – Khai giảng tháng 12/2019 
(cập nhật ngày 25/10/2019) NEW
Lịch học dự kiến CFA LEVEL III – Kỳ thi tháng 06/2020 – Khai giảng tháng 12/2019 
(cập nhật ngày 02/01/2020) NEW 

 

       FTMS TP.HCM

                 Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 6/2020 – Khai giảng tháng 12/2019 (cập nhật ngày 28/11/2019) NEW

Cấp độ II

FTMS Hà Nội

Lịch học  – Kỳ thi tháng 06/2020 – Khai giảng tháng 12/2019 (cập nhật ngày 29/8/2019) NEW 

         FTMS TP.HCM

                 Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 6/2020 – Khai giảng tháng 12/2019 (cập nhật ngày 4/11/2019) NEW

Cấp độ III

FTMS Hà Nội

Lịch học  – Kỳ thi tháng 06/2020 – Khai giảng tháng 12/2019 (cập nhật ngày 29/8/2019) NEW 

         FTMS TP.HCM

                 Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 6/2020 – Khai giảng tháng 12/2019 (cập nhật ngày 28/11/2019) NEW

 

Khóa Khai Giảng Tháng 6/2019 (kỳ thi tháng 12/2019)

Cấp độ I

       FTMS Hà Nội 

                Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 12/2019 – Khai giảng tháng 05/2019 (cập nhật ngày 23/5/2019) 

       FTMS TP.HCM

                 Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 12/2019 – Khai giảng tháng 06/2019 (cập nhật ngày 28/5/2019)

 

Chú thích:

  • Tên của chuyên đề học được ghi ở ô ngày học
  • Tên giảng viên phụ trách từng chuyên đề được ghi ở dưới bên trái
  • Thời hạn đăng ký thi được ghi rõ trên lịch học.

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

Ưu đãi

Call Now Button

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

 Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877