Lịch học CFA

  • Các lớp học CFA tổ chức vào cuối tuần và buổi tối.
  • Các lớp CFA luyện thi Cấp độ 1 khai giảng thường xuyên: 6 tháng / lần.
    • Cho kỳ thi tháng 6: lớp học khai giảng vào tháng 12 của năm trước.
    • Cho kỳ thi tháng 12: lớp học khai giảng vào tháng 5 hoặc tháng 6 cùng năm.

Các lớp CFA luyện thi Cấp độ 2 và 3 khai giảng 1 năm / lần vào tháng 11 hoặc 12 hàng năm

Khóa Khai Giảng Tháng 06/2020 (kỳ thi tháng 12/2020)

Cấp độ I 

  FTMS Hà Nội

  Lịch học dự kiến CFA LEVEL I – Kỳ thi tháng 12/2020 – Khai giảng tháng 6/2020 ( cập nhật ngày 5/2/2020) NEW

 FTMS TP.HCM

  Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 12/2020 – Khai giảng tháng 06/2020 (cập nhật ngày 27/04/2020) NEW

Khóa Khai Giảng Tháng 12/2020 (kỳ thi tháng 06/2021)

Cấp độ I

FTMS Hà Nội

Lịch học dự kiến CFA LEVEL I – Kỳ thi tháng 5/2021 – Khai giảng tháng 11/2020 (cập nhật ngày 03/08/2019) NEW 

Cấp độ II

FTMS Hà Nội

Lịch học  – Kỳ thi tháng 06/2021 – Khai giảng tháng 12/2020 (cập nhật ngày 03/08/2020) NEW  

         FTMS TP.HCM

                 Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 6/2020 – Khai giảng tháng 12/2019 (cập nhật ngày 4/11/2019) NEW

Cấp độ III

FTMS Hà Nội

Lịch học  – Kỳ thi tháng 06/2021 – Khai giảng tháng 12/2020 (cập nhật ngày 03/8/2020) NEW 

         FTMS TP.HCM

                 Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 6/2020 – Khai giảng tháng 12/2019 (cập nhật ngày 28/11/2019) NEW

Chú thích:

  • Tên của chuyên đề học được ghi ở ô ngày học
  • Tên giảng viên phụ trách từng chuyên đề được ghi ở dưới bên trái
  • Thời hạn đăng ký thi được ghi rõ trên lịch học.

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM

Ms.Lan-Nguyen

Nguyễn Thị Thanh Lan

Tư vấn viên HCM
Phone: 0933 099 877
Ms.Anh-Phan

Phan Thị Ngọc Anh

Tư vấn viên HCM
Phone: 0938 310 145
Ms.Ngoc-Thao

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Tư vấn viên HCM
Phone: 0987 290 321
Ms.Tinh-Tran

Trần Thị Tình

Tư vấn viên HCM
Phone: 0934 128 486

Đăng ký học/nhận tư vấn

Ms. Ngọc Anh

Tư vấn trực tuyến


[vc_row][vc_column][vc_column_text]

FTMS Hà Nội

 Nguyễn Phương Thảo    0986 202 226

 

FTMS TP.HCM

Phan Thị Ngọc Anh         0938310145

 

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]