Lịch học CFA

 • Các lớp học CFA tổ chức vào cuối tuần và buổi tối.
 • Các lớp CFA luyện thi Cấp độ 1 khai giảng thường xuyên: 6 tháng / lần.
  • Cho kỳ thi tháng 6: lớp học khai giảng vào tháng 12 của năm trước.
  • Cho kỳ thi tháng 12: lớp học khai giảng vào tháng 5 hoặc tháng 6 cùng năm.
 • Các lớp CFA luyện thi Cấp độ 2 và 3 khai giảng 1 năm / lần vào tháng 11 hoặc 12 hàng năm.

Kỳ thi tháng 06/2018

Cấp độ I

FTMS Hà Nội

Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 06/2018 – Khai giảng tháng 12/2017 (cập nhật ngày 15/1/2018) NEW

FTMS TP.HCM

Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 6/2018 – Khai giảng tháng 12/2017 (cập nhật ngày 17/1/2018) NEW

Cấp độ II

FTMS Hà Nội

Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 06/2018 – Khai giảng tháng 12/2017 (cập nhật ngày 15/1/2018) NEW

FTMS TP.HCM

Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 06/2018 – Khai giảng tháng 12/2017 (cập nhật ngày 18/12/2017) NEW

Cấp độ III

FTMS Hà Nội

Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 06/2018 – Khai giảng tháng 12/2017 (cập nhật ngày 25/12/2017) NEW

FTMS TP.HCM

Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 06/2018 – Khai giảng tháng 12/2017 (cập nhật ngày 18/12/2017) NEW

Chú thích:

 • Tên của chuyên đề học được ghi ở ô ngày học
 • Tên giảng viên phụ trách từng chuyên đề được ghi ở dưới bên trái
 • Thời hạn đăng ký thi được ghi rõ trên lịch học.

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

 • Ms Trần Thị Tình
 • ĐTDĐ: 0934 128 486
 • Email: tinhtran@ftmsglobal.edu.vn. Skype: tinhtran0903

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh            0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877