Lịch học CFA

Chi tiết lịch học các cấp độ tại FTMS Hà Nội và FTMS HCM:

 

FTMS Hà Nội Khai giảng khóa CFA cấp độ 1 và cấp độ 2 vào tháng 02/2021, cho kỳ thi tháng 8/2021

Cấp độ 1:

Lịch học – Kỳ thi tháng 8/2021 – Khai giảng tháng 11/2020 (cập nhật ngày 30/03/2021) NEW 

Cấp độ 2:

Lịch học  – Kỳ thi tháng 08/2021 – Khai giảng tháng 3/2021 (cập nhật ngày 30/03/2021) NEW 

FTMS Hà Nội: Khai giảng khóa CFA Cấp độ 1,2,3 vào tháng 05/2021, chuẩn bị cho kỳ thi tháng 11/2021. Cấp độ 3 vào tháng 06/2021 cho kỳ thi tháng 11/2021.
Cấp độ 1:

Lịch học – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 05/2021 (cập nhật 30/03/2021) NEW  


Cấp độ 2:
Lịch học – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 05/2021 (cập nhật 17/03/2021) NEW


Cấp độ 3:

Lịch học  – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 06/2021(cập nhật ngày 30/03/2021) NEW  

FTMS TP.HCM Khai giảng khóa CFA cấp độ 1 và 2 vào tháng 3/2021, cho kỳ thi tháng 8/2021.

Cấp độ 1:

Lịch học dự kiến CFA level I – Kỳ thi tháng 08/2021 – Khai giảng tháng 03/2021 (cập nhật ngày 23/02/2021) NEW

Cấp độ 2:

Lịch học dự kiến CFA level II – Kỳ thi tháng 08/2021 – Khai giảng tháng 03/2021 (cập nhật ngày 03/03/2021) NEW

Cấp độ 1:

Lịch học dự kiến CFA level I – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 05/2021(cập nhật ngày 09/04/2021) NEW

Cấp độ 3:

Lịch học dự kiến CFA level III – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 06/2021 (cập nhật ngày 06/01/2021) NEW

 

FTMS TP.HCM Khai giảng khóa CFA cấp độ 1 & 2  vào tháng 11 & 12/2020, cho kỳ thi tháng 5/2021

Cấp độ 1:

Lịch học dự kiến CFA LEVEL I – Kỳ thi tháng 5/2021 – Khai giảng tháng 11/2020 (cập nhật ngày 03/03/2021) NEW

Cấp độ 2:

Lịch học dự kiến CFA Level II – Kỳ thi tháng 5/2021 – Khai giảng tháng 12/2020 (cập nhật ngày 06/04/2021) NEW

Chú thích:

  • Tên của chuyên đề học được ghi ở ô ngày học
  • Tên giảng viên phụ trách từng chuyên đề được ghi ở dưới bên trái
  • Thời hạn đăng ký thi được ghi rõ trên lịch học.

Liên hệ tư vấn 24/7:

Hà Nội:

  • Vũ Thị Thu Uyên: MB: 0946927559 (imess, zalo, viber, whatsapp…); Skype: UyenThu; Email: uyenvu@ftmsglobal.edu.vn; FB: Uyên Thu

TP.HCM:

Đăng ký học /  nhận tư vấn

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 Mai Ngọc Ánh    0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Hotline TP.HCM   0909 700 866