Lịch học CFA

Chi tiết lịch học các cấp độ tại FTMS Hà Nội và FTMS HCM:

 

FTMS Hà Nội Khai giảng khóa CFA cấp độ 1 và cấp độ 2 vào tháng 08/2021, cho kỳ thi tháng 2/2022

Cấp độ 1:

Lịch học – Kỳ thi tháng 8/2022 – Khai giảng tháng 2/2022 (cập nhật ngày 15/09/2021) NEW 

Cấp độ 2:

Lịch học  – Kỳ thi tháng 02/2022 – Khai giảng tháng 9/2021 (cập nhật ngày 15/09/2021) NEW 

FTMS Hà Nội: Khai giảng khóa CFA Cấp độ 1,2,3 vào tháng 011/2021. Cấp độ 3 vào tháng 06/2021 cho kỳ thi tháng 11/2021.
Cấp độ 1:

Lịch học – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 05/2022 (cập nhật 04/10/2021) NEW 


Cấp độ 2:
Lịch học – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 05/2021 (cập nhật 17/03/2021) NEW


Cấp độ 3:

Lịch học  – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 06/2021(cập nhật ngày 30/03/2021) NEW  

FTMS TP.HCM Khai giảng khóa CFA cấp độ 1 và 2 vào tháng 3/2021, cho kỳ thi tháng 8/2021.

Cấp độ 1:

Lịch học dự kiến CFA level I – Kỳ thi tháng 08/2021 – Khai giảng tháng 03/2021 (cập nhật ngày 22/06/2021) NEW 

Cấp độ 2:

Lịch học dự kiến CFA level II – Kỳ thi tháng 08/2021 – Khai giảng tháng 03/2021 (cập nhật ngày 01/07/2021) NEW

Cấp độ 1:

Lịch học dự kiến CFA level I – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 05/2021(cập nhật ngày 29/09/2021) NEW

Cấp độ 3:

Lịch học dự kiến CFA level III – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 06/2021 (cập nhật ngày 10/08/2021) NEW

 

FTMS TP.HCM Khai giảng khóa CFA cấp độ 1 vào tháng 8/2021, cho kỳ thi tháng 2/2022

Cấp độ 1:

Lịch học dự kiến CFA LEVEL I – Kỳ thi tháng 2/2022 – Khai giảng tháng 8/2021 (cập nhật ngày 29/09/2021) NEW

Lịch học dự kiến CFA L1 – Kỳ thi tháng 5/2022 – Khai giảng tháng 11/2021 (cập nhật ngày 04/11/2021) NEW

Lịch học dự kiến CFA L1 – Kỳ thi tháng 8/2022 – Khai giảng tháng 2/2022 (cập nhật ngày 08/01/2022) NEW 

Chú thích:

  • Tên của chuyên đề học được ghi ở ô ngày học
  • Tên giảng viên phụ trách từng chuyên đề được ghi ở dưới bên trái
  • Thời hạn đăng ký thi được ghi rõ trên lịch học.

Liên hệ tư vấn 24/7:

Hà Nội:

  • Nguyễn Phương Thảo: MB: 0986202226 (imess, zalo, viber, whatsapp…). Skype: Kate.nguyen2611. Email: thaonguyen@ftmsglobal.edu.vn; FB: Thao Nguyen

TP.HCM:

Đăng ký học /  nhận tư vấn

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 https://www.facebook.com/trang.doan.9461/Huyền Trang  0944 302 785

 

FTMS TP.HCM

Hotline TP.HCM   0908 407 760