Lịch học CFA

Khóa Khai Giảng Tháng 11, 12/2020 (kỳ thi tháng 05/2021)

Cấp độ I

FTMS Hà Nội

Lịch học dự kiến CFA LEVEL I – Kỳ thi tháng 5/2021 – Khai giảng tháng 11/2020 (cập nhật ngày 03/08/2019) NEW

FTMS TP.HCM

Lịch học dự kiến CFA LEVEL I – Kỳ thi tháng 5/2021 – Khai giảng tháng 11/2020 (cập nhật ngày 08/10/2020) NEW

Cấp độ II

FTMS Hà Nội

Lịch học  – Kỳ thi tháng 06/2021 – Khai giảng tháng 12/2020 (cập nhật ngày 03/08/2020) NEW  

      FTMS TP.HCM

             Lịch học dự kiến CFA Level II – Kỳ thi tháng 5/2021 – Khai giảng tháng 12/2020 (cập nhật ngày 05/09/2020) NEW

Cấp độ III

FTMS Hà Nội

Lịch học  – Kỳ thi tháng 06/2021 – Khai giảng tháng 12/2020 (cập nhật ngày 03/8/2020) NEW 

       FTMS TP.HCM

             Lịch học dự kiến CFA level III – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 06/2021 

Khóa Khai Giảng Tháng 06/2020 (kỳ thi tháng 12/2020)

Cấp độ I 

     FTMS Hà Nội

           Lịch học dự kiến CFA LEVEL I – Kỳ thi tháng 12/2020 – Khai giảng tháng 6/2020 ( cập nhật ngày 5/2/2020) NEW

    FTMS TP.HCM

          Lịch học dự kiến CFA level I – Kỳ thi tháng 12/2020 – Khai giảng tháng 06/2020 (cập nhật ngày 27/04/2020) NEW

Chú thích:

  • Tên của chuyên đề học được ghi ở ô ngày học
  • Tên giảng viên phụ trách từng chuyên đề được ghi ở dưới bên trái
  • Thời hạn đăng ký thi được ghi rõ trên lịch học.

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM

Ms.Anh-Phan

Phan Thị Ngọc Anh

Tư vấn viên HCM
Phone: 0938 310 145
Ms.Lan-Nguyen

Nguyễn Thị Thanh Lan

Tư vấn viên HCM
Phone: 0933 099 877
Ms.Ngoc-Thao

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Tư vấn viên HCM
Phone: 0987 290 321
Ms.Tinh-Tran

Trần Thị Tình

Tư vấn viên HCM
Phone: 0934 128 486

Đăng ký học/nhận tư vấn

Ms. Lan

Tư vấn trực tuyến


[vc_row][vc_column][vc_column_text]

FTMS Hà Nội

 Nguyễn Phương Thảo    0986 202 226

 

FTMS TP.HCM

Nguyễn Thị Thanh Lan        0933 099 877

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]