Lịch học CFA

Chi tiết lịch học các cấp độ tại FTMS Hà Nội và FTMS HCM:

 

FTMS Hà Nội Khai giảng khóa CFA cấp độ 1 và cấp độ 2 vào tháng 11 & 12/2020, cho kỳ thi tháng 5/2021

Cấp độ 1:

Lịch học – Kỳ thi tháng 5/2021 – Khai giảng tháng 11/2020 (cập nhật ngày 14/08/2019) NEW 

Cấp độ 2:

Lịch học  – Kỳ thi tháng 05/2021 – Khai giảng tháng 12/2020 (cập nhật ngày 14/08/2020) NEW 

 

FTMS Hà Nội: Khai giảng khóa CFA Cấp độ 1,2,3 vào tháng 02/2021, chuẩn bị cho kỳ thi tháng 08 /2021. Cấp độ 3 vào tháng 06/2021 cho kỳ thi tháng 11/2021.
Cấp độ 1:

Lịch học – Kỳ thi tháng 8/2021 – Khai giảng tháng 2/2021 (cập nhật 12/09/2020) NEW

Cấp độ 2:
Lịch học – Kỳ thi tháng 8/2021 – Khai giảng tháng 2/2021 (cập nhật 12/09/2020) NEW

Cấp độ 3:

Lịch học  – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 6/2021(cập nhật ngày 11/08/2020) NEW 

FTMS TP.HCM Khai giảng khóa CFA cấp độ 1 và 2 vào tháng 2 & 3/2021, cho kỳ thi tháng 8/2021.

Cấp độ 1:

Lịch học dự kiến CFA level I – Kỳ thi tháng 08/2021 – Khai giảng tháng 02/2021 (cập nhật ngày 25/11/2020) NEW

Cấp độ 2:

Lịch học dự kiến CFA level II – Kỳ thi tháng 08/2021 – Khai giảng tháng 03/2021 (cập nhật ngày 25/11/2020) NEW

Cấp độ 1:

Lịch học dự kiến CFA level I – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 05/2021 (Sẽ cập nhật sau)

Cấp độ 3:

Lịch học dự kiến CFA level III – Kỳ thi tháng 11/2021 – Khai giảng tháng 06/2021  (Cập nhật ngày 06/01/2021) NEW

 

FTMS TP.HCM Khai giảng khóa CFA  cấp độ 1 & 2  vào tháng 11 & 12/2020, cho kỳ thi tháng 5/2021

Cấp độ 1:

Lịch học dự kiến CFA LEVEL I – Kỳ thi tháng 5/2021 – Khai giảng tháng 11/2020 (cập nhật ngày 08/10/2020) NEW

Cấp độ 2:

Lịch học dự kiến CFA Level II – Kỳ thi tháng 5/2021 – Khai giảng tháng 12/2020 (cập nhật ngày 05/09/2020) NEW

Chú thích:

  • Tên của chuyên đề học được ghi ở ô ngày học
  • Tên giảng viên phụ trách từng chuyên đề được ghi ở dưới bên trái
  • Thời hạn đăng ký thi được ghi rõ trên lịch học.

Hà Nội:

TP.HCM:

Đăng ký học /  nhận tư vấn

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


[vc_row][vc_column][vc_column_text]

FTMS Hà Nội

 Nguyễn Phương Thảo    0986 202 226

 

FTMS TP.HCM

Hotline   0909 700 866

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]