Lịch học CFA

  • Các lớp học CFA tổ chức vào cuối tuần và buổi tối.
  • Các lớp CFA luyện thi Cấp độ 1 khai giảng thường xuyên: 6 tháng / lần.
    • Cho kỳ thi tháng 6: lớp học khai giảng vào tháng 12 của năm trước.
    • Cho kỳ thi tháng 12: lớp học khai giảng vào tháng 5 hoặc tháng 6 cùng năm.
  • Các lớp CFA luyện thi Cấp độ 2 và 3 khai giảng 1 năm / lần vào tháng 11 hoặc 12 hàng năm.

Kỳ thi tháng 12/2018

Cấp độ I
FTMS Hà Nội

                  Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 12/2018 – Khai giảng tháng 06/2018 (cập nhật ngày 30/10/2018) 

       FTMS TP.HCM

                 Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 12/2018 – Khai giảng tháng 06/2018 (cập nhật ngày 10/8/2018) 

Kỳ thi tháng 06/2019

Cấp độ I

FTMS Hà Nội

Lịch học  – Kỳ thi tháng 06/2019 – Khai giảng tháng 11/2018 (cập nhật ngày 13/12/2018) NEW 

FTMS TP.HCM

Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 06/2019 – Khai giảng tháng 12/2018 (cập nhật ngày 14/11/2018) NEW

Cấp độ II

FTMS Hà Nội

Lịch học  – Kỳ thi tháng 06/2019 – Khai giảng tháng 11/2018 (cập nhật ngày 13/12/2018) NEW  

FTMS TP.HCM

Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 6/2019 – Khai giảng tháng 12/2018 (cập nhật ngày 6/12/2018) NEW

Cấp độ III

FTMS Hà Nội

Lịch học  dự kiến – Kỳ thi tháng 06/2019 – Khai giảng tháng 11/2018 (cập nhật ngày 28/09/2018) NEW  

FTMS TP.HCM

Lịch học dự kiến – Kỳ thi tháng 6/2019 – Khai giảng tháng 12/2018 (cập nhật ngày 12/11/2018) NEW

 

Chú thích:

  • Tên của chuyên đề học được ghi ở ô ngày học
  • Tên giảng viên phụ trách từng chuyên đề được ghi ở dưới bên trái
  • Thời hạn đăng ký thi được ghi rõ trên lịch học.

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321