Lịch thi & Sample questions

Lịch thi & Sample questions

Lịch thi CFA

Kỳ thi tháng 12/2019

  • Ngày thi: 7/12/2019 (Cấp độ 1)

Kỳ thi tháng 6/2020

  • Ngày thi:
    • Cấp độ 1: 7/6/2020
    • Cấp độ 2 & 3: 6/6/2020

Click ngay để xem chi tiết lịch thi CFA

Sample questions

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

 Liên hệ tư vấn viên 24/7

TP.HCM:

Ưu đãi

Call Now Button

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

 Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Nguyễn Thị Ngọc Thảo  0987 290 321