Lịch thi & Sample questions

Lịch thi & Sample questions

Lịch thi CFA

Kỳ thi tháng 12/2018

  • Ngày thi: 1/12/2018 (Cấp độ 1)
  • Kết quả thi: Tháng 1/2019

Kỳ thi tháng 6/2019

  • Ngày thi:
    • Cấp độ 1: 16/6/2019
    • Cấp độ 2 & 3: 15/6/2019

Click ngay để xem chi tiết lịch thi CFA

Sample questions

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

 Liên hệ tư vấn viên 24/7

TP.HCM:

Ưu đãi

Call Now ButtonGọi ngay

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321