Lịch học ACCA

 • Các lớp học ACCA tổ chức vào cuối tuần và buổi tối
 • Các lớp F1, F2 & F3 khai giảng 3 tháng / lần để giúp học viên hoàn thành nhanh chương trình ACCA (do các môn này sẽ thi trên máy tính (CBE))
 • Các lớp ACCA học phần Kỹ năng & Chuyên nghiệp khai giảng thường xuyên: 3 – 6 tháng / lần.
  • Cho kỳ thi tháng 3: lớp học khai giảng vào tháng 12 của năm trước đó
  • Cho kỳ thi tháng 6: lớp học khai giảng vào tháng 3 hàng năm
  • Cho kỳ thi tháng 9: lớp học khai giảng vào tháng 6 hàng năm
  • Cho kỳ thi tháng 12: lớp học khai giảng vào tháng 9 hàng năm

FTMS Hà Nội:

Khoá học khai giảng tháng 09/2018 cho kỳ thi tháng 12/2018

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn AB/F1, MA/F2 & FA/F3 (cập nhật 17/5/2018) NEW 

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn F4, F5, F7 & F9 (cập nhật 17/5/2018) NEW

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn P2/SBR & P4/AFM (cập nhật 17/5/2018) NEW

Khoá học khai giảng tháng 05 & 06/2018 cho kỳ thi tháng 09/2018

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn F2 & F3 (cập nhật 20/4/2018) NEW 

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn F7 & F8, P5 (cập nhật 20/4/2018) NEW

Khoá học ACCA SBL khai giảng tháng 05/2018 cho kỳ thi tháng 09/2018 

Lịch học dự kiến ACCA – Môn SBL (cập nhật 8/05/2018) NEW

Khoá học khai giảng tháng 03/2018 cho kỳ thi tháng 06/2018 

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn F2 & F3 (cập nhật 26/02/2018)

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn F4-F9 (cập nhật 20/4/2018)

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn P2 – P4 (cập nhật 12/2/2018)

FTMS TP.HCM:

Khoá học khai giảng tháng 05 & 06/2018 cho kỳ thi tháng 09/2018

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn F2 & F3 (cập nhật 17/4/2018) NEW

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn F5, F7 & F9 (cập nhật 17/4/2018) NEW

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn P4 & SBL (cập nhật 5/4/2018) NEW

Lịch học dự kiến ACCA – Tất cả các môn (cập nhật 17/4/2018) NEW

Khoá học ACCA SBL khai giảng tháng 05/2018 cho kỳ thi tháng 09/2018 

Lịch học dự kiến ACCA – Môn SBL (cập nhật 18/12/2017) NEW

Khoá học khai giảng tháng 03/2018 cho kỳ thi tháng 06/2018 

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn F2 & F3 (cập nhật 18/12/2017)

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn F4, F5, F6, F7 & F8 (cập nhật 18/12/2017)

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn P2 & P5 (cập nhật 18/12/2017)

Lịch học dự kiến ACCA – Tất cả các môn (cập nhật 18/12/2017)

Lưu ý:

 • Tên của môn học được ghi trên ô của ngày học môn đó.
 • Giờ học cụ thể được ghi trên lịch học
 • CBE là thời gian diễn ra kỳ thi trên máy tính. Có nhiều ca thi CBE trong ngày. Học viên có thể chọn ca thi phù hợp.
 • Lịch học của các môn học được phân bổ hợp lý để học viên có thể học 1 – 2 môn cho 1 kỳ thi
 • Thời lượng của các môn học phù hợp với yêu cầu của chương trình ACCA
 • Đối với những môn học khó đối với học viên Việt Nam, FTMS tổ chức thêm các lớp:
  • Bồi dưỡng kiến thức cơ bản (Refresher course) để học viên có thể chuẩn bị tốt cho những buổi học lý thuyết tiếp theo
  • Học kèm giải bài tập (Question based tutorial sessions) để học viên có cơ hội thực hành thêm bài tập và đồng thời được hướng dẫn kỹ năng làm bài thi.

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh            0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877