Lịch học IFRS

  • Các lớp học CertIFR & DipIFR tổ chức vào cuối tuần, ngày nghỉ và buổi tối
  • Các lớp học CertIFR & DipIFR khai giảng 6 tháng / lần vào tháng 6 & tháng 12 hàng năm

FTMS Hà Nội: 

Đang cập nhật

FTMS TP.HCM

Lịch học CertIFR – Khai giảng tháng 6/2018 (cập nhật 5/4/2018) NEW

Liên hệ tư vấn viên 24/7

TP.HCM:

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321