Các chứng chỉ về IFRS của ACCA

Chứng chỉ Diploma & Certificate về Lập báo cáo Tài chính Quốc tế – DipIFR & CertIFR – là hai chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA cấp. Để được cấp mỗi chứng chỉ, học viên chỉ học một khoá học và thi một kỳ thi duy nhất.

FTMS tự hào là tổ chức đào tạo chuẩn Bạch Kim đầu tiên giảng dạy Diploma & Certificate về IFRS ở Việt Nam.

Hiện nay có hơn 100 quốc gia trên thế giới yêu cầu hoặc cho phép sử dụng các Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đối với các công ty niêm yết đại chúng, và các quốc gia như Úc, Hongkong và Nam Phi đã áp dụng IFRS hoặc tương đương như Nguyên tắc kế toán thừa nhận (GAAP – General Accepted Accounting Principles).

Tất cả các công ty niêm yết trong khối cộng đồng chung Châu Âu cũng được yêu cầu thực hiện hợp nhất các báo cáo tuân thủ theo IFRS. IFRS cũng ảnh hưởng đến các Bên liên kết & các công ty con của các công ty niêm yết Châu Âu, và áp dụng IFRS là cần thiết tại các quốc gia khác trên thế giới.

ACCA từ lâu đã tin vào tầm quan trọng của kế toán quốc tế và các chuẩn mực báo cáo tài chính trong kinh doanh toàn cầu và là hiệp hội nghề nghiệp đầu tiên đưa các môn kế toán và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào chương trình thi ACCA từ năm 1996.

Tại sao nên học Chứng chỉ CertIFR & DipIFR

Chứng chỉ CertIFR & DipIFR dành cho các chuyên gia tài chính đang mong muốn có nền tảng vững chắc về IFRS để ứng dụng ngay trong công việc:

  • Hiểu rõ khái niệm, nguyên tắc IFRS và ứng dụng trong thị trường quốc tế
  • Xây dựng kiến thức chuyên môn và thực tế đặc thù của quốc gia áp dụng IFRS

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể:

  • hiểu và giải thích được cơ cấu khung quy định kế toán quốc tế
  • áp dụng IFRS cho những yếu tố chính của báo cáo tài chính
  • xác định và áp dụng các yêu cầu về công bố thông tin cho các công ty trong các báo cáo tài chính và thuyết minh
  • chuẩn bị báo cáo tài chính tập đoàn (ngoại trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ của tập đoàn) bao gồm chi nhánh, các cơ sở đầu tư và liên doanh
  • được miễn thi môn F7 của chương trình ACCA (khi học viên đã có chứng chỉ DipIFR do ACCA cấp).

Liên hệ tư vấn viên 24/7

  • Email: info@ftmsglobal.edu.vn

Đăng ký học/nhận tư vấn

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 

 

FTMS TP.HCM