Lệ phí, học phí & ưu đãi IFRS

Học phí học luyện thi CertIFR & DipIFR

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi CertIFR & DipIFR, học viên sẽ học luyện thi tại FTMS. Thông tin về học phí và các ưu đãi được thể hiện trong Phiếu đăng ký học cho từng kỳ thi.

FTMS Hà Nội

Đang cập nhật

FTMS TP.HCM

Phiếu đăng ký học CertIFR – khai giảng tháng 6/2018 – ưu đãi đến 31/5/2018 (cập nhật 11/5/2018) NEW

Lệ phí đóng cho Hiệp hội ACCA khi muốn đăng ký thi CertIFR

(Tất cả lệ phí đóng cho Hiệp hội ACCA sau đây đã được quy đổi từ lệ phí gốc bằng GBP sang VND theo tỷ giá ước tính 34.000VND/GBP & tỷ giá sẽ thay đổi theo ngày. Vui lòng liên lạc với FTMS để kiểm tra thông tin tỷ giá tại thời điểm thanh toán)

Học viên có thể đóng lệ phí (bao gồm phí đăng ký ban đầu và phí thi) trực tiếp cho Hiệp hội ACCA Anh Quốc hoặc đóng qua FTMS. Lệ phí có thể thay đổi hàng năm.

Lệ phí chương trình CertIFR cho năm 2018 là VND3.230.000 (áp dụng cho hội viên ACCA) hoặc VND4.420.000 (áp dụng cho các học viên khác)

Thông tin cập nhật về lệ phí chương trình CertIFR được tham khảo tại đây.

Lệ phí đóng cho Hiệp hội ACCA khi muốn đăng ký thi DipIFR

(Tất cả lệ phí đóng cho Hiệp hội ACCA sau đây đã được quy đổi từ lệ phí gốc bằng GBP sang VND theo tỷ giá ước tính 34.000VND/GBP & tỷ giá sẽ thay đổi theo ngày. Vui lòng liên lạc với FTMS để kiểm tra thông tin tỷ giá tại thời điểm thanh toán)

Học viên có thể đóng lệ phí (bao gồm phí đăng ký ban đầu và phí thi) trực tiếp cho Hiệp hội ACCA Anh Quốc hoặc đóng qua FTMS. Lệ phí có thể thay đổi hàng năm.

Lệ phí chương trình DipIFR cho kỳ thi tháng 12 năm 2018 như sau:

  • Lần đầu tiên đăng ký: VND6.290.000 (Trước 29/10/2018)
  • Đăng ký trễ: VND10.166.000 (Từ 30/10/2018 đến 5/11/2018)
  • Ngày thi: 7/12/2018

Thông tin cập nhật về lệ phí chương trình DipIFR được tham khảo tại đây.

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321