Kết quả thi học bổng

Kết quả thi học bổng

Trong trang này, FTMS sẽ thông báo kết quả từng giai đoạn của kỳ thi học bổng AIS:

  • Thí sinh được chọn vào vòng thi tuyển: Chúc mừng các thí sinh đã vượt qua vòng loại hồ sơ. Thí sinh vào đường link dưới đây để biết thông tin về thời gian và địa điểm vòng thi tuyển.
  • Thí sinh được chọn vào vòng phỏng vấn: Chúc mừng các thí sinh đã vượt qua phòng thi tuyển. Thí sinh vào đường link dưới đây để biết thông tin về thời gian tham dự vòng phỏng vấn
    • Tại FTMS TP.HCM (cập nhật ngày 18/8/2014) NEW
    • Tại FTMS Hà Nội ( cập nhật ngày 29/8/2014)                                                                                                                  

 

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 

 

FTMS TP.HCM