Đối tượng học bổng

Đối tượng học bổng

Để tham gia cuộc thi học bổng AIS, thí sinh tham dự cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Là công dânViệt Nam
  • Đã tốt nghiệp đại học/cao đẳng (không phân biệt chuyên ngành) hoặc hiện là sinh viên năm cuối của chương trình đại học/cao đẳng tại Việt nam (chuyên ngành thuộc khối kinh tế)
  • Trình độ tiếng Anh: Tương đương Bằng B (Intermediate)
  • Chưa là học viên của bất cứ trung tâm đào tạo nào thuộc tập đoàn FTMSGlobal Academy
  • Chưa đăng ký là học viên của chương trình FIA hoặc ACCA của ACCA Anh quốc.

 

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 

 

FTMS TP.HCM