Đối tượng học bổng

Đối tượng học bổng

Để tham gia cuộc thi học bổng AIS, thí sinh tham dự cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Là công dânViệt Nam
  • Đã tốt nghiệp đại học/cao đẳng (không phân biệt chuyên ngành) hoặc hiện là sinh viên năm cuối của chương trình đại học/cao đẳng tại Việt nam (chuyên ngành thuộc khối kinh tế)
  • Trình độ tiếng Anh: Tương đương Bằng B (Intermediate)
  • Chưa là học viên của bất cứ trung tâm đào tạo nào thuộc tập đoàn FTMSGlobal Academy
  • Chưa đăng ký là học viên của chương trình FIA hoặc ACCA của ACCA Anh quốc.

 

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321