Chứng chỉ Diploma về IFRS

Chứng chỉ Diploma về Chuẩn mực Lập báo cáo Tài chính Quốc tế – DipIFR – là một chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA cấp. Học viên chỉ học một khoá học và thi một kỳ thi duy nhất về các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế để được cấp chứng chỉ này.

FTMS tự hào là tổ chức đào tạo chuẩn Bạch Kim đầu tiên giảng dạy Diploma về IFRS ở Việt Nam.

Hiện nay có hơn 100 quốc gia trên thế giới yêu cầu hoặc cho phép sử dụng các Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đối với các công ty niêm yết đại chúng, và các quốc gia như Úc, Hongkong và Nam Phi đã áp dụng IFRS hoặc tương đương như Nguyên tắc kế toán thừa nhận (GAAP – General Accepted Accounting Principles).

Tất cả các công ty niêm yết trong khối cộng đồng chung Châu Âu cũng được yêu cầu thực hiện hợp nhất các báo cáo tuân thủ theo IFRS. IFRS cũng ảnh hưởng đến các Bên liên kết & các công ty con của các công ty niêm yết Châu Âu, và áp dụng IFRS là cần thiết tại các quốc gia khác trên thế giới.

ACCA từ lâu đã tin vào tầm quan trọng của kế toán quốc tế và các chuẩn mực báo cáo tài chính trong kinh doanh toàn cầu và là hiệp hội nghề nghiệp đầu tiên đưa các môn kế toán và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào chương trình thi ACCA từ năm 1996.

Tại sao nên học Chứng chỉ DipIFR

Chứng chỉ DipIFR dành cho các chuyên gia tài chính đang mong muốn có nền tảng vững chắc về IFRS để ứng dụng ngay trong công việc:

 • Hiểu rõ khái niệm, nguyên tắc IFRS và ứng dụng trong thị trường quốc tế
 • Xây dựng kiến thức chuyên môn và thực tế đặc thù của quốc gia áp dụng IFRS

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể:

 • hiểu và giải thích được cơ cấu khung quy định kế toán quốc tế
 • áp dụng IFRS cho những yếu tố chính của báo cáo tài chính
 • xác định và áp dụng các yêu cầu về công bố thông tin cho các công ty trong các báo cáo tài chính và thuyết minh
 • chuẩn bị báo cáo tài chính tập đoàn (ngoại trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ của tập đoàn) bao gồm chi nhánh, các cơ sở đầu tư và liên doanh
 • được miễn thi môn F7 của chương trình ACCA (khi học viên đã có chứng chỉ DipIFR do ACCA cấp).

Điều kiện đăng ký học Chứng chỉ DipIFR: 

Đối với học viên muốn học và thi lấy chứng chỉ DipIFR của ACCA, chương trình dành cho:

 • Chuyên gia tài chính chuyên nghiệp hiện đang làm việc trong các công ty kiểm toán, dịch vụ kế toán kiểm toán hoặc làm cho các doanh nghiệp khác, được công nhận theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế
 • Học viên đang làm trong lĩnh vực tài chính nhưng chưa được công nhận theo tiêu chuẩn kế toán quốc gia, cần đáp ứng yêu cầu sau:
  • 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán có liên quan (với thư xác nhận của công ty); hoặc
  • Bằng cấp có liên quan + 2 năm kinh nghiệm làm việc; hoặc
  • Có chứng chỉ ngắn hạn của ACCA về IFRS (Certificate of IFRS) + 2 năm kinh nghiệm làm việc

Đối với học viên muốn học để cập nhật kiến thức về các tiêu chuẩn báo cáo quốc tế, chương trình dành cho:

 • Mọi đối tượng có khả năng đọc hiểu tiếng Anh và có kinh nghiệm làm việc hoặc có kiến thức cơ bản về kế toán tài chính

Nội dung chương trình học Chứng chỉ DipIFR:

Chương trình học đề cập đến báo cáo tài chính quốc tế và cách áp dụng lần đầu tiên về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Các lĩnh vực chủ đề then chốt của chương trình:

Các định chế

 1. Cơ cấu của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB)
 2.  Quá trình thiết lập tiêu chuẩn
 3. Vai trò của Ủy ban Thuyết minh báo cáo tài chính quốc tế
 4. Tiến độ hòa nhập quốc tế
 5. Khung Chuẩn bị và trình bài báo cáo tài chính của IASB
 6. Các áp dụng đầu tiên của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế

Các yếu tố của báo cáo tài chính

 1. Bất động sản, nhà máy và thiết bị
 2. Tài sản vô hình
 3. Lợi thế thương mại
 4. Tài sản lưu động bao gồm hàng tồn kho
 5. Hợp đồng xây dựng
 6. Nợ phải trả
 7. Công cụ tài chính
 8. Dự phòng
 9. Lợi ích trong thời gian làm việc và sau khi nghỉ việc
 10. Kế toán thuế
 11. Kế toán cho nông nghiệp
 12. Thanh toán bằng cổ phần
 13. Thăm dò và đ1nh giá tài nguyên khoáng sản

Trình bày và công bố thông tin bổ sung

 1. Các sự kiện sau ngày chốt bảng cân đối kế toán
 2. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
 3. Công bố của các bên liên quan
 4. Báo cáo tài chính tạm thời
 5. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại hối
 6. Báo cáo theo từng bộ phận

Chuẩn bị các báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp độc lập

 1. Báo cáo thu nhập và ngừng hoạt động
 2. Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
 3. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Chuẩn bị các báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp hợp nhất và liên doanh

 1. Định nghĩa của các công ty con, đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh
 2. Loại trừ từ báo cáo hợp nhất
 3. Chuẩn bị bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
 4. Hoạch toán vốn chủ sở hữu
 5. Hợp nhất tỷ lệ và liên doanh

Nội dung chương trình học bằng tiếng Anh có thể tham khảo tại đây.

Thông tin về kỳ thi Chứng chỉ DipIFR

 • 2 kỳ thi / năm: tháng 6 & tháng 12
 • Thời lượng: 180′
 • Hình thức thi: trên giấy, tại các trung tâm thi của ACCA
 • Điểm đậu: 50%
 • Cấu trúc bài thi:
Phần A: 1 câu hỏi tài chính kế toán (dành cho điều chỉnh công ty riêng lẻ hoặc tập đoàn) 40 điểm
Phần B: 3 câu hỏi đề cập đến các chuẩn mực kế toán  60 điểm
Tổng cộng  100 điểm
 • Thời hạn nộp hồ sơ & đóng lệ phí thi Chứng chỉ DipIFR:
  • Sớm nhất có thể trước 22/4 cho kỳ thi tháng 6
  • Sớm nhất có thể trước 16/10 cho kỳ thi tháng 12

Thông tin cụ thể về thời hạn xem tại đây.

* Hồ sơ đăng ký mà không đóng phí trước thời hạn sẽ bị hủy bỏ.

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh            0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877