Chứng chỉ CertIFR

Chứng chỉ CertIFR

Chứng chỉ Certificate về Chuẩn mực Lập báo cáo Tài chính Quốc tế – CertIFR – là một trong hai chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA cấp. Để được cấp chứng chỉ này, học viên chỉ học một khoá học và thi một kỳ thi duy nhất.

Chương trình khoá học CertIFR được thiết kế phù hợp cho học viên lần đầu tiên học IFRS. Chương trình nhấn mạnh những thông tin chính cùng với các tóm tắt dễ hiểu. Chương trình cũng bao gồm các ví dụ tình huống thực tế, các bài tập thực hành, câu hỏi chọn lựa và đáp án để học viên có thể tích luỹ dần kiến thức trong suốt quá trình học.

Mục tiêu của chương trình CertIFR

Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:

 • hiểu được cách các tiêu chuẩn báo cáo quốc tế IFRS được áp dụng trên toàn cầu
 • giải thích cách thức hoạt động và vai trò của Uỷ ban chuẩn mực kế toán (IASB)
 • kiểm tra các yêu cầu cơ bản của IFRS đổi với từng chuẩn mực
 • cung cấp hướng dẫn cách áp dụng IFRS trong thực tế

Điều kiện đăng ký học Chứng chỉ CertIFR: 

 • Sinh viên đại học chuyên ngành tài chính, kế toán và kiểm toán muốn trang bị kiến thức về IFRS cho công việc trong tương lai
 • Người đi làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán muốn cập nhật về IFRS để áp dụng trong công việc

Nội dung chương trình học Chứng chỉ CertIFR:

1. Bản chất và hoạt động của Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB)

 • Cơ cấu IFRSF/IASB
 • Tiêu chuẩn của IASB
 • Khuôn khổ chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

2. Tình trạng và ứng dụng của IFRS trên thế giới

 • Ứng dụng IFRS trên thế giới
 • Lộ trình IASB

3. Trình bày và lợi nhuận

 • IAS 1, Trình bày các báo cáo tài chính
 • IFRS 15, Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng
 • IAS 8, Chính sách kế toán và thay đổi về ước lượng và sai sót trong kế toán

4. Kế toán cho tài sản và nguồn vốn – phần 1

 • IAS 16, Bất động sản, nhà máy và thiết bị
 • IAS 38, Tài sản vô hình
 • IAS 40, Tài sản đầu tư
 • IAS 36, Mức giảm sút tài sản
 • IAS 23, Chi phí nợ vay
 • IAS 20, Kế toán cho các khoản ưu đãi tài chính từ chính phủ và công bố các hỗ trợ từ chính phủ
 • IAS 2, Hàng tồn kho
 • IFRS 16, Thuê
 • IFRS 5, Tài sản dài hạn dùng để bán khi chấm dứt hoạt động

5. Kế toán cho tài sản và nguồn vốn – phần 2

 • IFRS 13, Đo lường giá trị hợp lý
 • IFRS 32, Các công cụ tài chính – cách trình bày
 • IFRS 9, Các công cụ tài chính
 • IFRS 7, Các công cụ tài chính: công bố
 • IFRS 2, Thanh toán bằng cổ phiếu
 • IAS 37, Dự phòng: tài sản & nguốn vốn
 • IAS 10, Các sự kiện sau niên độ báo cáo
 • IAS 19, Lợi ích của nhân viên
 • IAS 12, Thuế thu nhập
 • IAS 41, Nông nghiệp
 • IFRS 6, Thăm dò và đ1nh giá tài nguyên khoáng sản

6. Kế toán tập đoàn

 • IFRS 10, Báo cáo tài chính cấp tập đoàn
 • IAS 27 (revised 2011), Các báo cáo tài chính đơn lẻ
 • IFRS 3, Hợp tác kinh doanh
 • IAS 28 (revised 2011), Đầu tư
 • IFRS 11, Liên doanh liên kết
 • IFRS 12, Công bố về lợi ích ở các doanh nghiệp khác
 • IAS 21, Tác động của thay đổi tỷ giá
 • IAS 29, Lập báo cáo tài chính trong nền kinh tế lạm phát cao

7. Tiêu chuẩn công bố

 • IAS 7, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • IAS 24, Công bố về các bên có liên quan
 • IAS 33, Doanh lợi trên mỗi cổ phiếu
 • IAS 34, Lập báo cáo tài chính giữa kỳ
 • IFRS 4, Hợp đồng bảo hiểm
 • IFRS 1, Lần đầu tiên áp dụng IFRS
 • IFRS 8, Các mảng hoạt động

8. Sự khác biệt về nguyên tác giữa UK/US GAAP và IFRS

9. Kiến nghị thay đổi

Nội dung chương trình học bằng tiếng Anh có thể tham khảo tại đây.

Thông tin về kỳ thi Chứng chỉ CertIFR

 • Thi trên máy tính, với thời gian thi linh hoạt
 • Thời lượng: 60′
 • Điểm đậu: 50%
 • Cấu trúc bài thi: 100% câu hỏi trắc nghiệm

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội

TP.HCM:

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh       0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321