Hoài bão & Sứ mệnh

Hoài bão & Sứ mệnh

Hoài bão

FTMS luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành một tổ chức đào tạo chuyên nghiệp có uy tín trên thế giới

Sứ mệnh

Sứ mệnh của FTMS  bao gồm

  • Cung cấp cho học viên các chương trình đào tạo xuất sắc và định hướng phát triển chuyên nghiệp
  • Cung cấp cho học viên các chương trình nghiên cứu và dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao
  • Tạo cơ hội cho học viên tiếp cận những kiến thức tiêu chuẩn quốc tế

Giá trị cốt lõi

FTMS xây dựng một văn hóa tập đoàn với sứ mệnh cung cấp các chương trình đào tạo và dịch vụ dựa trên tiêu chí trung thực, liêm chính, tôn trọng, tin cậy với tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cao

Cam kết về chất lượng

  • Đội ngũ giảng viên chất lượng và chuyên nghiệp
  • Chương trình học toàn diện
  • Tài liệu giảng dạy đầy đủ và tập trung vào chương trình
  • Môi trường học tập chuyên nghiệp
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên tốt
  • Liên tục ghi nhận phản hồi và cải tiến chất lượng
Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 

 

FTMS TP.HCM