Danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng

FTMS global tự hào cung cấp các chương trình đào tạo chứng chỉ chuyên nghiệp ACCA và CFA  cho hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, ở mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam và trên thế giới.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI CỦA FTMS

•    KPMG
•    PricewaterhouseCoopers
•    Ernst & Young
•    Deloitte
•    Grant Thornton
•    Kiểm toán Nhà nước Việt nam
•    Và các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước khác.

Call Now ButtonHotline

Tư vấn trực tuyến


 

FTMS Hà Nội

 

 

FTMS TP.HCM