Viết về ước mơ nghề nghiệp tương lai

Đất nước ngày càng phát triển, vì thế nhu cầu của con người cũng không ngừng nâng cao để đáp ứng được nhu cầu đó thì ngay bây giờ chúng ta hãy tự chuẩn bị riêng cho mình một hành trang để đứng vững hơn trên cơn lốc xã hội hóa sau này. Như tôi để tồn tại trên con đường phía trước, tôi đã và đang học hỏi, tiếp thu  những kiến thức để đạt được ước mơ của mình.  Đó là trở thành một thành viên trong giảng đường Đại học Khoa học tự nhiên.( Ngành công nghệ sinh học)

Công nghệ sinh học là bộ môn tập hợp các ngành khoa học và công nghệ gồm: sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, sinh hóa học, công nghệ học, nhằm tạo ra các quy trình công nghệ khai thác ở quy mô công nghiệp các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào động, thực vật để sản xuất các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Cũng như các bạn đã thấy môi trường ngày một lên tiếng vì thế các vi khuẩn, vi sinh vật gây hại đến người ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn cho nên để bảo vệ cuộc sống và sự sinh tồn của loài người tôi chọn ngành Công nghệ sinh học với hi vọng nghiên cứu và chế biến các loại chế phẩm mới để góp một phần kinh nghiệm tạo nên một đất nước tân tiến hơn.

Để làm được điều này ngay từ bây giờ tôi sẽ ra sức nỗ lực học tập và cố gắng tìm hiểu sâu hơn về con đường mà tôi sẽ bước. Vậy các bạn còn chờ gì nữa hãy xác định cho mình một con đường mà mình sẽ bước và thực hiện nó ngay từ bây giờ các bạn nhé.

Comments are closed.