Lịch thi CBE

FTMS thường xuyên tổ chức thi trên máy tính hàng tháng cho:

Chương trình FIA/CAT và ACCA:

  • FIA/CAT: FA1, MA1, FA2, MA2, FAB, FMA và FFA
  • ACCA: F1, F2, F3 và F4 (Global)

Demo thi CBE (ACCA & FIA)

Tại FTMS Hà Nội

Ngày thi Hạn chót đóng phí thi Ca Thi
17 và 18/08/2017 11/08/2017 9h00-11h00; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
14 và 15/09/2017 07/09/2017 9h00-11h00; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
12 và 13/10/2017 05/10/2017 9h00-11h00; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA

Tại FTMS TP.HCM

Ngày thi Ca thi
11/09/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
25/09/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
09/10/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
23/10/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
13/11/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
27/11/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
11/12/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
25/12/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA

.
Chương trình CIMA:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

.
Chương trình CPA Úc:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

Liên hệ tư vấn viên

Hà Nội:

TP.HCM:

  • Ms Trần Thị Tình
  • ĐTDĐ: 0934 128 486.
  • Email: tinhtran@ftmsglobal.edu.vn. Skype: tinhtran0903

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh            0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877