Lịch thi CBE

FTMS thường xuyên tổ chức thi trên máy tính hàng tháng cho:

Chương trình FIA/CAT và ACCA:

  • FIA/CAT: FA1, MA1, FA2, MA2, FAB, FMA và FFA
  • ACCA: F1, F2, F3 và F4 (Global)

Demo thi CBE (ACCA & FIA)

Tại FTMS Hà Nội

Ngày thi Hạn chót đóng phí thi Ca Thi
15 và 16/6/2017 09/06/2017 9h00-11h00; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
18 và 19/5/2017 11/05/2017 9h00-11h00; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45
13 và 21/4/2017 10/4/2017 9h00-11h00; 13h30-15h30; 15h45 – 17h45

 

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA

 

Tại FTMS TP.HCM

Ngày thi Ca thi
13/03/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
27/03/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
10/04/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
17/04/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
08/05/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
22/05/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
05/06/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15
19/06/2017 10h00 – 12h00; 13h00 – 15h00; 15h15 – 17h15

Phiếu đăng ký và phí thi CBE – Chương trình ACCA

Phiếu đăng ký & phí thi CBE – Chương trình FIA

.
Chương trình CIMA:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

.
Chương trình CPA Úc:

Tại FTMS TP.HCM: vui lòng đăng ký và xem lịch thi tại đây

Liên hệ tư vấn viên

Hà Nội:

TP.HCM:

  • Ms Trần Thị Tình
  • ĐTDĐ: 0934 128 486.
  • Email: tinhtran@ftmsglobal.edu.vn. Skype: tinhtran0903

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Lê Mỹ Hạnh            0985 818 638

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321