Lịch thi CBE (ACCA & FIA/CAT)

FTMS thường xuyên tổ chức thi ACCA (F1- F4) & FIA/CAT (7 môn đầu) trên máy tính hàng tháng.

Kỳ thi ACCA & FIA/CAT trên máy tính sắp tới:

Tại FTMS Hà Nội

Ngày thi Hạn chót đóng phí thi Ca Thi
19 và 20/5/ 2016 14/5/2016 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45
16 và 17/06/2016 11/06/2016 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45
14 và 15/07/2016 09/07/2016 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45

Tại FTMS TP.HCM

Ngày thi
Ca thi
09/05/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
23/05/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
06/06/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
20/06/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
11/07/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
25/07/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15