Lịch thi CBE (ACCA & FIA/CAT)

FTMS thường xuyên tổ chức thi ACCA (F1- F4) & FIA/CAT (7 môn đầu) trên máy tính hàng tháng.

Kỳ thi ACCA & FIA/CAT trên máy tính sắp tới:

Tại FTMS Hà Nội

 

Ngày thi Hạn chót đóng phí thi Ca Thi
02/2016 ---- Không tổ chức thi
10 và 11/03/2016 05/03/2016 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45
14 và 15/04/2016 09/04/2016 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45

Tại FTMS TP.HCM

Ngày thi
Ca thi
21/12/2015 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
11/01/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
25/01/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
22/02/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
07/03/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
21/03/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
04/04/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15