Lịch thi CBE (ACCA & FIA/CAT)

FTMS thường xuyên tổ chức thi ACCA (F1- F4) & FIA/CAT (7 môn đầu) trên máy tính hàng tháng.

Kỳ thi ACCA & FIA/CAT trên máy tính sắp tới:

Tại FTMS Hà Nội

 

Ngày thi Hạn chót đóng phí thi Ca Thi
15 và 16/10/2015 10/10/2015 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45
19 và 20/11/2015 16/11/2015 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45
11 và 12/12/2015 7/12/2015 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45

Tại FTMS TP.HCM

Ngày thi
Ca thi
18/09/2015 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
05/10/2015 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
19/10/2015 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
09/11/2015 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
23/11/2015 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
07/12/2015 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
21/12/2015 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15

 

Paste your AdWords Remarketing code here