Lịch thi CBE (ACCA & FIA/CAT)

FTMS thường xuyên tổ chức thi ACCA (F1- F4) & FIA/CAT (7 môn đầu) trên máy tính hàng tháng.

Kỳ thi ACCA & FIA/CAT trên máy tính sắp tới:

Tại FTMS Hà Nội

 

Ngày thi Hạn chót đóng phí thi Ca Thi
13 và 14/08/2015 07/08/2015 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45
17 và 18/09/2015 12/09/2015 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45
15 và 16/10/2015 10/10/2015 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45

Tại FTMS TP.HCM

Ngày thi
Ca thi
17/08/2015 10h00 - 12h00; 12h15 - 14h15; 14h30 - 16h30
07/09/2015 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
18/09/2015 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15

 

Paste your AdWords Remarketing code here