Lịch thi CBE (ACCA & FIA/CAT)

FTMS thường xuyên tổ chức thi ACCA (F1- F4) & FIA/CAT (7 môn đầu) trên máy tính hàng tháng.

Kỳ thi ACCA & FIA/CAT trên máy tính sắp tới:

Tại FTMS Hà Nội

Ngày thi Hạn chót đóng phí thi Ca Thi
15 và 16/09/2016 10/09/2016 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45
13 và 14/10/2016 08/10/2016 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45
17 và 18/11/2016 12/11/2016 9h00-11h00 , 13h30-15h30, 15h45 - 17h45

Tại FTMS TP.HCM

Ngày thi
Ca thi
26/09/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
10/10/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
14/11/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
28/11/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
05/12/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15
19/12/2016 10h00 - 12h00; 13h00 - 15h00; 15h15 - 17h15