Học phí & ưu đãi

Học phí & ưu đãi

FTMS Hà Nội

Thông tin về học phí và các ưu đãi được thể hiện trong Phiếu đăng ký học cho từng tháng.

Khoá học khai giảng tháng 6 & 7/2017

 • Ưu đãi 10 học viên đầu tiên:
  • Khóa “Hướng dẫn lập báo cáo tài chính”: 1.999.000VND / học viên
  • Khóa “Đọc hiểu & Phân tích báo cáo tài chính “: 3.500.000VND / học viên
 • Gói COMBO 2 khoá học: 4.950.000 VND / học viên (giảm>20%)
 • Đóng học phí theo nhóm 2 người: giảm 250.000 VND / học viên / khóa
 • Chi tiết xem ở Phiếu đăng ký 

Phiếu đăng ký khoá Lập & phân tích báo cáo tài chính (khai giảng tháng 06 & 07/2017) (Cập nhật 17/07/2017) NEW

FTMS TP.HCM

Thông tin về học phí và các ưu đãi được thể hiện trong Phiếu đăng ký học cho từng tháng.

Khóa học khai giảng tháng 7 & 8/2017

 • Học phí gốc: 3.500.000VND / học viên / khóa
 • Ưu đãi (các ưu đãi có thể cộng dồn):
  • Đóng trước 30/6/2017: 2.999.000VND / học viên / khóa
  • Đóng học phí theo nhóm 3 người: giảm thêm 200.000 VND / học viên / khóa
  • Đóng học phí theo nhóm 5 người: giảm thêm 300.000 VND / học viên / khóa
  • Đóng gói COMBO 2 khóa trước 30/6/2017: 4.950.000VND / học viên

Phiếu đăng ký khoá học ngắn hạn (Đọc, hiểu & phân tích báo cáo tài chính và Quản trị rủi ro) – Học phí & ưu đãi đến 30/06/2017 (Cập nhật 06/06/2017) NEW

********

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh            0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877