Đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính

Đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính

KHÓA HỌC: ĐỌC, HIỂU & PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính là yêu cầu bắt buộc để lãnh đạo doanh nghiệp hiện đại có thể ra các quyết định nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng, ban và doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục tiêu của khóa học “Đọc, hiểu & phân tích báo cáo tài chính”: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu rõ về tất cả các hạng mục và ý nghĩa của từng báo cáo tài chính (BCTC)
 • Đọc và dựa vào BCTC để nhận biết và đáng giá tổng quan tình hình thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh (KQSXKD) và tiềm lực tài chính của doanh nghiệp (DN) trong khoảng thời gian nhất định.
 • Hiểu ý nghĩa một số chỉ tiêu tài chính quan trọng và thông dụng để tham gia vào các quyết định cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và đạt chỉ tiêu đề ra.

Nội dung khóa học “Đọc, hiểu & phân tích báo cáo tài chính”:

Phần I: Hiểu biết nền tảng về hoạt động thu chi trong DN

 • Thu nhập, chi phí và lợi nhuận kinh doanh
 • Thu chi bằng tiền hay ngân quỹ của DN

Phần II: Báo cáo tài chính DN

 • Khái niệm và phân loại các BCTC
  • Bảng Cân đối kế toán (BCĐKT)
  • Báo KQSXKD
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (LCTT)
 • Thuyết minh BCTC
 • Mối liên hệ giữa các BCTC

Phần III: Phân tích các chỉ tiêu tài chính (lồng ghép ví dụ thực tiễn trong mỗi nội dung lý thuyết)

 • Khái niệm và ý nghĩa của phân tích tài chính
 • Đọc sơ lược tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nhiệp (Phân tích NGANG)
 • Phân tích các chỉ tiêu và tỉ lệ tài chính quan trọng (Phân tích DỌC)

Đối tượng tham gia khóa học “Đọc, hiểu & phân tích báo cáo tài chính”:

 • Lãnh đạo doanh nghiệp không chuyên về tài chính: Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Trợ lý CEO…
 • Nhà quản lý đang giữ trọng trách đứng đầu các bộ phận (không chuyên về tài chính) của doanh nghiệp: giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng,….
 • Nhân viên môi giới chứng khoán, chuyên viên phân tích nghiên cứu, … trong các công ty chứng khoán, bảo hiểm…
 • Nhân viên tín dụng, quản trị rủi ro ngân hàng…
 • Những người quan tâm đến đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Những người có hoài bão và khát vọng trở thành giám đốc doanh nghiệp trong tương lai.

Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết lồng ghép thực hành, hoạt động nhóm & tạo điều kiện kết nối thực tế doanh nghiệp vào nội dung của khóa học

Đim khác bit:

 • Khoá học do giảng viên là hội viên các hiệp hội hành nghề quốc tế danh tiếng như ACCA, CIMA đảm nhiệm
 • Cấu trúc và nội dung được xây dựng dựa trên nội dung các chương trình đào tạo quốc tế như ACCA, CIMA, CFA…
 • Khoá đào tạo có tính thực hành cao. qua việc lồng ghép các bài tập tình huống thực tế.
 • Một trong những mục tiêu của khoá học là để giúp người học có thể xử lý và giải quyết hiệu quả các tình huống, vấn đề có thể bắt gặp trên thực tế công việc
 • Đặc biệt, học viên được giảng viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tư vấn xử lý các vấn đề thực tế công việc hàng ngày trong và sau khoá học.

Thi lượng ca khóa hc: 16 giờ, ngoài giờ làm việc vào buổi tối và cuối tuần

Ging viên:   Hội viên ACCA hiện đang công tác tại các vị trí kế toán trưởng, giám đốc tài chính với hàng chục năm kinh nghiệm đào tạo chương trình ACCA và các chương trình đào tạo cho doanh nghiệp

Ngôn ng s dng: Tiếng Việt & Tiếng Anh (chỉ cho các thuật ngữ chuyên môn)

Địa điểm: Hà Nội & TP.HCM

Thời gian học: Xem tại Lịch học

Giảng viên: Xem thông tin chi tiết tại Thông tin giảng viên

Học phí & ưu đãi: Xem thông tin tại Học phí & ưu đãi

********

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh            0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877