Lịch học

  • Các lớp học CIMA tổ chức vào cuối tuần và buổi tối ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
  • Các lớp CIMA khai giảng thường xuyên: 3 tháng / lần.
  • Thời lượng của các môn học phù hợp với yêu cầu của chương trình CIMA

FTMS Hà Nội 

Lịch học CIMA CFO – tháng 7 đến tháng 11/2017 (cập nhật 23/5/2017)

Lịch học CIMA Briding  2017 – F3, P3 & E3 – tháng 8/2017 đến tháng 6/2018 (cập nhật 11/10/2017) NEW

FTMS TP.HCM

Lịch học CIMA CFO – tháng 7 đến tháng 11/2017 (cập nhật 09/05/2017)

Lịch học CIMA – P1, OCS & P3 – tháng 9 đến tháng 11/2017 (cập nhật 29/08/2017)

Lịch học CIMA Bridging – F3, P3 & E3 – tháng 9/2017 đến 6/2018 (cập nhật 26/9/2017) NEW

Lịch học CIMA – E1 – tháng 12/2017 đến tháng 2/2018 (cập nhật 02/10/2017) NEW

Liên hệ tư vấn viên

Hà Nội:

TP.HCM:

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh            0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877