Lịch học CFA

 • Các lớp học CFA tổ chức vào cuối tuần và buổi tối.
 • Các lớp CFA luyện thi Cấp độ 1 khai giảng thường xuyên: 6 tháng / lần.
  • Cho kỳ thi tháng 6: lớp học khai giảng vào tháng 12 của năm trước.
  • Cho kỳ thi tháng 12: lớp học khai giảng vào tháng 5 hoặc tháng 6 cùng năm.
 • Các lớp CFA luyện thi Cấp độ 2 và 3 khai giảng 1 năm / lần vào tháng 11 hoặc 12 hàng năm.

Kỳ thi tháng 12/2017

Cấp độ I

FTMS Hà Nội

Lịch học khai giảng tháng 5 – giảng viên Việt Nam (cập nhật ngày 13/06/2017)

Lịch học khai giảng tháng 5 – giảng viên nước ngoài & Việt Nam (cập nhật ngày 13/06/2017)

FTMS TP.HCM

Lịch học dự kiến – Khai giảng tháng 06/2017 (cập nhật ngày 03/07/2017)

Kỳ thi tháng 06/2018

Cấp độ I

FTMS Hà Nội

Thông tin đang cập nhật

FTMS TP.HCM

Thông tin đang cập nhật

Cấp độ II

FTMS Hà Nội

Thông tin đang cập nhật

FTMS TP.HCM

Thông tin đang cập nhật

Cấp độ III

FTMS Hà Nội

Thông tin đang cập nhật

FTMS TP.HCM

Thông tin đang cập nhật

Chú thích:

 • Tên của chuyên đề học được ghi ở ô ngày học
 • Tên giảng viên phụ trách từng chuyên đề được ghi ở dưới bên trái
 • Thời hạn đăng ký thi được ghi rõ trên lịch học.

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

 • Ms Trần Thị Tình
 • ĐTDĐ: 0934 128 486
 • Email: tinhtran@ftmsglobal.edu.vn. Skype: tinhtran0903

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Mai Ngọc Ánh            0966 221 428

 

FTMS TP.HCM

Thanh Lan            0933 099 877