Lịch sự kiện Hà Nội

Webinar: FIA – Tớ phải biết những gì?

Nghe bạn bè kháo nhau, T.fac, A&A, CFAA, AAC..râm ran về FIA từ lâu. Vậy FIA là chương trình gì? FIA hữu ích cho sinh viên kế toán, kiểm toán như thế nào? Tại sao năm 1, năm 2 nên đi học FIA? FIA giúp gì cho bạn khi học trên ghế nhà trường? FIA được...
Chi tiết

Học bổng Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán tài chính

"Test TRÌNH ĐỘ nhận ngay HỌC BỔNG Tiếng Anh chuyên ngành" Hội nhập TPP, hội nhập AEC...đã đến và những tác động của các hiệp định tới các vấn đề kinh tế  - xã hội đang ngày càng thể hiện rõ rệt. Đối với các vấn đề về nguồn lao động, cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Việt Nam...
Chi tiết

Phỏng vấn thử cùng trưởng phòng kiểm toán BIG4

Mô phỏng các vòng phỏng vấn Big4 cùng trưởng phòng kiểm toán tại PwC - Mr. Phí Vĩnh Qúy ( Hội viên ACCA, VNCPA, trưởng phòng kiểm toán PwC). Anh Phí Vĩnh  Qúy đã tham gia vào quy trình tuyển dụng nhân sự tại PwC qua các vòng phỏng vấn nhóm, phỏng vấn cá nhân các...
Chi tiết