Lịch học ACCA

 • Các lớp học ACCA tổ chức vào cuối tuần và buổi tối
 • Các lớp F1, F2 & F3 khai giảng 3 tháng / lần để giúp học viên hoàn thành nhanh chương trình ACCA (do các môn này sẽ thi trên máy tính (CBE))
 • Các lớp ACCA học phần Kỹ năng & Chuyên nghiệp khai giảng thường xuyên: 3 – 6 tháng / lần.
  • Cho kỳ thi tháng 3: lớp học khai giảng vào tháng 12 của năm trước đó
  • Cho kỳ thi tháng 6: lớp học khai giảng vào tháng 3 hàng năm
  • Cho kỳ thi tháng 9: lớp học khai giảng vào tháng 6 hàng năm
  • Cho kỳ thi tháng 12: lớp học khai giảng vào tháng 9 hàng năm

FTMS Hà Nội:

Khoá học khai giảng tháng 06/2017 cho kỳ thi tháng 09/2017

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn F1 & F2 & F3 (cập nhật 24/04/2017)

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn F5 & F7 & F8, P1 & P5 (cập nhật 24/04/2017)

Khoá học khai giảng tháng 03/2017 cho kỳ thi tháng 06/2017

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn F2 & F3 (cập nhật 08/02/2017)

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn F4-F9 (cập nhật 28/03/2017)

Lịch học dự kiến ACCA – Các môn P2, P3 & P4 (cập nhật 06/03/2017)

FTMS TP.HCM:

Khoá học khai giảng tháng 06/2017 cho kỳ thi tháng 09/2017

Lịch học dự kiến ACCA – F2, F3, F5, F7, F9, P1 & P4 (cập nhật 12/4/2017) NEW

Khoá học khai giảng tháng 03/2017 cho kỳ thi tháng 06/2017

Lịch học ACCA – Các môn F1, F2 & F3 (cập nhật 23/12/2016)

Lịch học ACCA – Các môn F4-F9 (cập nhật 27/3/2017)

Lịch học ACCA – Các môn P2, P3 & P5 (cập nhật 9/1/2017)

Lịch học ACCA – Tất cả các môn (cập nhật 27/3/2017)

Lưu ý:

 • Tên của môn học được ghi trên ô của ngày học môn đó.
 • Giờ học cụ thể được ghi trên lịch học
 • CBE là thời gian diễn ra kỳ thi trên máy tính. Có nhiều ca thi CBE trong ngày. Học viên có thể chọn ca thi phù hợp.
 • Lịch học của các môn học được phân bổ hợp lý để học viên có thể học 1 – 2 môn cho 1 kỳ thi
 • Thời lượng của các môn học phù hợp với yêu cầu của chương trình ACCA
 • Đối với những môn học khó đối với học viên Việt Nam, FTMS tổ chức thêm các lớp:
  • Bồi dưỡng kiến thức cơ bản (Refresher course) để học viên có thể chuẩn bị tốt cho những buổi học lý thuyết tiếp theo
  • Học kèm giải bài tập (Question based tutorial sessions) để học viên có cơ hội thực hành thêm bài tập và đồng thời được hướng dẫn kỹ năng làm bài thi.

Liên hệ tư vấn viên 24/7

Hà Nội:

TP.HCM:

 • Ms Trần Thị Tình
 • ĐTDĐ: 0934 128 486 (Zalo, Viber, Whatsapp…)
 • Email: tinhtran@ftmsglobal.edu.vn. Skype: tinhtran0903

Ưu đãi

Tư vấn trực tuyến


FTMS Hà Nội

  Lê Mỹ Hạnh            0985 818 638

 

FTMS TP.HCM

Ngọc Thảo            0987 290 321